Primære faneblade

Folkets Avis

Fordi demokrati betyder folkestyre
Sponsorer
M
Jens
Lars
Nedtælling
På 6. pladsen

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Mottoet er "fordi demokrati betyder folkestyre".

Folkets Avis er også flagskibet på FOLKETS.DK.

Følg godt med her hvis borgernes interesser ligger dig på sinde.

Vi fedter ikke for magthaverne.

I modsætning til de andre medier modtager Folkets Avis ikke mediestøtte. Vi mener kun, at et medie kan kritisere systemet og være frit, hvis det nægter at modtage støtte fra selvsamme system.

Folkets Avis kan levere det modspil til den etablerede magt som de andre medier har valgt at opgive. For de bider ikke den hånd, der fodrer dem.

Derfor finder du også her på siderne en mere tilbundsgående og principiel kritik af systemet, end du finder på noget andet medie i Danmark.

Som vores navn mere end antyder, så er vi Folkets Avis. Ikke systemets avis, ikke elitens avis. Men Folkets Avis.

Det betyder, at vi anerkender den skaberkraft, der ligger i folket og vi vil kæmpe for den brede befolknings langsigtede interesser.

En meget væsentlig del af den kamp består i at give den almindelige borgere frie hænder til at skabe sit eget liv. Det er gennem den praktiske handling, at et folk får selvtillid og oplever at det primære i et land er netop befolkningen og ikke magthaverne.

Et land kan aldrig være stærkere end dets befolkning. Derfor vil vi belyse alle de områder, hvor systemet fratager den enkelte borger virkelysten. Og alle de områder hvor systemet misbruger borgernes skattepenge.

En statsmagt skal have tillid til sit folk og det offentlige er der for at tjene borgerne. Ikke omvendt.

Pengene skal ikke bruges på overvågning og kontrol.

De andre medier har travlt med at fokusere på politiske partier og slagsmål på de bonede gulve. Det er en afledemanøvre. Den egentlige opgave består i at få vist, at det slet ikke er politikere, der løser problemer eller bygger et samfund. Men dig og mig. I det daglige levede liv.

Detaljer

Personkredsen

Lennart Kiil

Stifter og ejer

Journalist og formidler.

Bestyrelse

Michel Larsson

Studerer pt. Cand.Merc.(kom.) på CBS med fokus på Marketing og Public Relations. Har en BA i Interkulturel Markedskommunikation fra CBS.

Er halv amerikaner og har før boet i Californien og drevet egen virksomhed i computer-service.

Er liberalt sindet og er kritisk indstillet overfor centralisering af magt, valuta, produktion og information. Stærke borgere er bedre end en stærk stat.

Er derfor glad for krypto-valutaer, frie medier, national selvbestemmelse og teknologisk innovation, der kan udfordre status quo.

Jakob Coff

Uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i København (CBS), med særlig fokus på strategisk anvendelse af IT.

Han har drevet selvstændig virksomhed indenfor IT- og generel virksomheds rådgivning, TV- /filmproduktion, og har varetaget ledelsesfunktioner i virksomheder med internationalt fokus.

Er samfundsdebattør; med en et nøgternt kritisk vurderende blik på samtidens samfundsstruktur, økonomi og udvikling. Initiativtager til debatarrangementet Manddag, samt Chief training officer, og senior partner, i virksomheden InCasu.

Karen West

Uddannet jordemoder og HD 2. del, Organisation, Projektudvikling og Ledelse.Har indenfor jordemoderfaget arbejdet både som redaktør af vores faglige tidsskrift, arbejdet som almindelig jordemoder og i mange år som faglig leder på landets største fødeafdeling. Liberal partiløs debattør.

Frihedsfeminist. Har Inden for de sidste 8 år været med til at starte netværksarbejde op sammen med etniske minoritetskvinder med det formål bl. a. at arbejde imod seksuel undertrykkelse i visse minoritetsmiljøer.

Gunnar Langemark

Uddannet i medievidenskab og retorik og har tidligere drevet selvstændig konsulentvirksomhed
.

Ejer og pennedrejer hos Langemark Penne. Gunnar laver hånddrejede kuglepenne af træ hjemme i sit værksted. Et arbejde der ligeså meget fungerer som terapi.

Er stor tilhænger af og støtter vidensdeling og open-sourcesamfundet.

Otto Kjærgaard

Gårdejer, Civilingeniør og HD i finansiering.

Udvikler af medicinsk udstyr, mange år som leder i venturebranchen, tidligere direktør for medicovirksomhed, nu fuldtids landmand.

Opvokset i Sønderjylland med et liberalistisk og nationalt sindelag: Staten skal beskytte liv, ejendom og nationen, men derudover skal vi i størst mulig omfang selv tage ansvar for os selv og vores nære. Den offentlige sektor og de påtvungne fællesskaber har bredt sig alt for langt ind i den private sfære.

Hunden Walter tilhører Jakob Coff.