Primære faneblade
Senest af brugeren
ligestilling
Det virker ærligt talt lidt som om både EU og FN har nogle helt andre prioriteter end almindelige mænds velbefindende