Primære faneblade
Senest af brugeren
kontrol
Med uddannelsen i baglommen vil forældre kunne vurdere sig selv fagligt til gavn for deres børn
politik
Socialdemokraterne er yderst forhippede på, at kunne styre, overvåge og kontrollere, at alle forældre følger deres anvisninger for, hvordan et ”godt” barneliv er