Primære faneblade
Senest af brugeren
Modelfoto: Unsplash
kontrol
Med uddannelsen i baglommen vil forældre kunne vurdere sig selv fagligt til gavn for deres børn
Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: ft.dk fotos til pressebrug / Steen Brogaard
politik
Socialdemokraterne er yderst forhippede på, at kunne styre, overvåge og kontrollere, at alle forældre følger deres anvisninger for, hvordan et ”godt” barneliv er