Åndsvage afgifter hænger uløseligt sammen med tåbelige tilskud

Skrevet af Lennart Kiil

Hvorfor har vi så mange afgifter i Danmark – og hvorfor er de så høje?

Fordi vi også har alle mulige og umulige tilskud.

Mediestøtten, som er et særligt tilskud til en branche, hvor almindelige medarbejdere tjener 45.000 om måneden, er en dyr omgang.

Kun få får glæde af den, men alle tvinges til at betale. Her er medierne en særinteresse, som bruger staten til at presse penge ud af sagesløse borgere.

De mange åndsvage afgifter og skatter vi har i Danmark nødvendiggør også mange tilskud. For de mange afgifter og skatter flår for eksempel landbruget.

Og så skal det jo kompenseres med nogle tilskud. Det er åndsvagt.

Men set fra systemets side giver det god mening, fordi denne senden penge frem og tilbage placerer politikerne og embedsmændene som nøglepersoner og mellemmænd i enhver transaktion.

Det giver en ufattelig magt til systemet, der jo dermed har alle muligheder for at lukke for det varme vand. Og lægge pres på for eksempel mediebranchen.

Det så vi med Henrik Sass Larsen, som truede de borgerlige medier med at lukke for mediestøtten, hvis ikke de makkede ret og gjorde som han befalede.

Og det så vi for nylig, hvor Morten Bødskov var efter Clement Kjersgaard, fordi Clement Kjersgaard havde tilladt sig at stille kritiske spørgsmål til Bødskovs formand.

Systemet med tilskud og afgifter favoriserer altid dem, som er bedst til at vinde systemets gunst.

Dem som ved, hvordan man malker medborgerne med staten som mellemmand, er dem der vinder under et afgifts- og tilskudsregime af den type, vi beklageligvis har fået opbygget i Danmark.

Den, der prøver at klare sig selv og skabe noget på egne præmisser, vil derimod blive taber i dette spil. Han vil komme til at betale masser af afgifter og skatter.

Så med de mange afgifter og skatter på den ene side og de mange underlige særtilskud og støtteordninger på den anden side, har man altså sat et system op, der fremmer afhængighed og uselvstændighed.

Og samtidig hæmmer systemet selvstændighed og skabertrang ude i civilsamfundet blandt borgere og virksomheder, der vil selv.

Et sådant system vil altid begunstige dem med de gode politiske forbindelser og dem som har tid til at mænge sig og pleje netværk i de finere kredse og snakke løs på bekostning af dem, som handler og skaber i praksis.

Det siger sig selv, at et sådant system ikke er bæredygtigt, fordi tiden ikke anvendes produktivt. Og med tiden opgiver flere at skabe selv til fordel for at få systemet til at presse penge af andre.

Her på Folkets Avis vil vi gå i krig mod de mange tåbelige tilskud og åndsvage afgifter i en grad, så dette er temaet for vores første journalistiske serie.

Følg med her:

Tåbelige tilskud og åndsvage afgifter