Primære faneblade

Lukket

Fjern børnepenge helt og sæt momsen ned – og hold så fast i det

Regeringen pønser på at sænke topskatten, men kun for indtægter under en million.

På den måde indfører man et nyt trin i beskatningen. Og gør tingene mere komplicerede.

Regeringen pønser på at fjerne børnepengene, men kun for børn ud over de første tre.

Igen indfører man en særregel. Man indfører et nyt trin og komplicerer tingene også på dette punkt.

Afskaf i stedet børnepengene for alle og reducer momsen til 15 procent over hele linjen. Så enkelt kan det gøres.

Gør nu tingene simple og enkle og let overskuelige, kære regering.

I hævder, at i ønsker at fremtidssikre Danmark. At I ønsker en reform for den næste generation.

Men fremtidssikrer man et land, der allerede er kendetegnet ved for meget kompliceret bureaukrati, ved at gøre tingene endnu mere bureaukratiske?

Selvfølgelig ikke.

Jo mere kompliceret, man gør tingene, jo mere forvirring skaber man.

Jo flere særregler, jo flere steder skal der løbende justeres, hæves og sænkes. Beløbsgrænser skal holdes opdateret i forhold til prisudvikling, etc, etc.

Det er snotdumt at gøre tingene mere komplicerede end de behøver at være. Det er kun bureaukrater og politikere som har glæde af at overkomplicere tingene.

For bureaukraten er der fast arbejde i at skulle administrere kompliceret lovgivning.

For politikeren er der magt i at bestemme, hvem skal belønnes med særregler og hvem skal straffes.

Men de mange særregler og evindelige justeringer gør det svært for mennesker at planlægge tilværelsen og leve frit.

For ens valg og adfærd skal i alt for høj grad tilpasses et kompliceret og ustabilt politisk miljø.

Mange giver op og giver pokker i vold. Og lægger varetagelsen af eget og familiens liv i politikernes hænder.

Det er konsekvensen, når kompliceret og uoverskuelig lovgivning tager modet fra almindelige borgere, som mister overblikket.

Under simpel, vedholdende lovgivning uden særregler og undtagelser ved borgeren hvad han eller hun har at forholde sig til.

Det giver tryghed, frihed og livsglæde.

Det modsætte af hvad borgeren får med den stadigt mere komplicerede og umyndiggørende lovmængde, politikerne overdynger danskerne med.

Gør nu lovgivningen simpel i stedet for at gøre den stadig mere kompliceret og uoverskuelig. Væk med særregler og nudging.

En simpel, overskuelig og stabil lovgivning er forudsætningen for, at borgerne kan planlægge tilværelsen og leve frit, godt og trygt.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

11/12/2019 - 15:35

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil