Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Fjern børnepenge helt og sæt momsen ned – og hold så fast i det

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Fjern børnepenge helt og sæt momsen ned – og hold så fast i det

Skrevet af Lennart Kiil

Regeringen pønser på at sænke topskatten, men kun for indtægter under en million.

På den måde indfører man et nyt trin i beskatningen. Og gør tingene mere komplicerede.

Regeringen pønser på at fjerne børnepengene, men kun for børn ud over de første tre.

Igen indfører man en særregel. Man indfører et nyt trin og komplicerer tingene også på dette punkt.

Afskaf i stedet børnepengene for alle og reducer momsen til 15 procent over hele linjen. Så enkelt kan det gøres.

Gør nu tingene simple og enkle og let overskuelige, kære regering.

I hævder, at i ønsker at fremtidssikre Danmark. At I ønsker en reform for den næste generation.

Men fremtidssikrer man et land, der allerede er kendetegnet ved for meget kompliceret bureaukrati, ved at gøre tingene endnu mere bureaukratiske?

Selvfølgelig ikke.

Jo mere kompliceret, man gør tingene, jo mere forvirring skaber man.

Jo flere særregler, jo flere steder skal der løbende justeres, hæves og sænkes. Beløbsgrænser skal holdes opdateret i forhold til prisudvikling, etc, etc.

Det er snotdumt at gøre tingene mere komplicerede end de behøver at være. Det er kun bureaukrater og politikere som har glæde af at overkomplicere tingene.

For bureaukraten er der fast arbejde i at skulle administrere kompliceret lovgivning.

For politikeren er der magt i at bestemme, hvem skal belønnes med særregler og hvem skal straffes.

Men de mange særregler og evindelige justeringer gør det svært for mennesker at planlægge tilværelsen og leve frit.

For ens valg og adfærd skal i alt for høj grad tilpasses et kompliceret og ustabilt politisk miljø.

Mange giver op og giver pokker i vold. Og lægger varetagelsen af eget og familiens liv i politikernes hænder.

Det er konsekvensen, når kompliceret og uoverskuelig lovgivning tager modet fra almindelige borgere, som mister overblikket.

Under simpel, vedholdende lovgivning uden særregler og undtagelser ved borgeren hvad han eller hun har at forholde sig til.

Det giver tryghed, frihed og livsglæde.

Det modsætte af hvad borgeren får med den stadigt mere komplicerede og umyndiggørende lovmængde, politikerne overdynger danskerne med.

Gør nu lovgivningen simpel i stedet for at gøre den stadig mere kompliceret og uoverskuelig. Væk med særregler og nudging.

En simpel, overskuelig og stabil lovgivning er forudsætningen for, at borgerne kan planlægge tilværelsen og leve frit, godt og trygt.

Del Fjern børnepenge helt og sæt momsen ned – og hold så fast i det