Gå til hovedindhold

Har Danmark virkelig Europa-rekord i vold mod kvinder?

Dét synspunkt fremføres af dem der nødig ser en voksende uvilje mod at tage folk fra Mellemøsten ind i Danmark. Og nogle bruger det som løftestang for en kampagne for at nu må vi tage hårdere fat på voldtægtsmænd i Danmark og få nogle flere dømt.

I den debat henviser den indvandrer- og feminisme-venlige fløj igen og igen til en EU-rapport, som udkom i 2014.

Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet har f.eks. skrevet i et nyligt indlæg i Politiken, at 40 % af alle danske kvinder har været udsat for voldtægt eller vold. Den påstand har hun fra den pågældende EU-rapport, og det lyder jo slemt. De fleste vil nok tænke, at når det kommer fra EU, så må det være pålidelige oplysninger; men sådan skal man ikke tænke.

I bogen "Humaniora - videnskab eller varm luft", som jeg udgav i 2015, har jeg et kapitel med emnet "Feministisk talbehandling". Her er der bl.a. et afsnit om den pågældende EU-rapport.

Da det er blevet aktuelt i disse dage, bringer jeg her hele det pågældende afsnit af bogen med markering af særligt relevante oplysninger.

Om EU rapport om vold mod kvinder - uddrag fra Humaniora

I 2014 udgav EU's kontor for menneskerettigheder en rapport om vold mod kvinder (29, 30). Den var baseret på en ensartet spørgeskemaundersøgelse af kvinder i EU's 28 medlemslande.

Rapporten blev hurtigt meget omtalt herhjemme, fordi Danmark figurerede som det land, hvor der var mest vold mod kvinder. 52 % af alle danske kvinder havde været udsat for fysisk eller seksuel vold siden de var fyldt 15 år. Der var et væsentligt spring nedad til de lande der lå næsthøjest og tredjehøjest, nemlig Finland og Sverige. Derimod lå alle Middelhavslandene langt, langt lavere.

Rapporten blev selvfølgelig brugt af danske feminister til at sige at Danmark er det land, hvor kvinderne har det værst, og at der må ske politiske tiltag for at gribe ind mod mændenes vold.

Yderligere fremgår det at m.h.t. psykisk vold og m.h.t. sexchikane ligger Danmark som den absolutte nr. 1. For stalking ligger Sverige som den absolutte nr. 1.

Det er jo et meget besynderligt resultat. Hvis det virkelig er sandt, så må konklusionen være at ligestilling fører til partnervold. Sverige er det land i verden, der gør den kraftigste indsats for ligestilling; Danmark og Finland gør også meget for ligestilling. Hvis disse tre lande ligger i den absolutte top m.h.t. mænds vold mod kvinder, psykisk vold, stalking og sexchikane, så skulle man i princippet konkludere at ligestilling er dårligt for kvinder, og at man bør tilstræbe de forhold mellem kønnene som kendes fra Middelhavslandene.

I hvert land er 1.500 kvinder blevet interviewet i deres eget hjem af kvinder som er specielt uddannede til formålet. Det hævdes at de interviewede er tilfældigt udvalgt, f.eks. ved en såkaldt random-walk proces (30).

Rygtevis synes interview-arbejdet i Danmark at være udført af personer med nær tilknytning til kvindesagen eller til feminisme. I en privat sammenhæng har jeg hørt en kvinde, som deltog i undersøgelsen, og som havde nogen tilknytning til feministiske miljøer, udtale at intervieweren hele tiden pressede hende til at sige ja til spørgsmål om vold. Jeg har ingen mulighed for at vide om det har noget som helst på sig. Men mistanken ligger der.

Da det ikke er særlig godt belyst, hvem der interviewede hvem, er det svært at afgøre, om interview-undersøgelsen er pålidelig. Men man kan forsøge at se på, om resultaterne virker troværdige og rimelige.

Danmark har tidligere deltaget i en international undersøgelse om vold mod kvinder. Der er ét andet EU-land, der har deltaget i samme undersøgelse med identiske metoder, nemlig Tjekkiet. Her var tallene (31) at lige store andele af kvinderne i de to lande var blevet udsat for fysisk eller seksuel vold fra en fremmed mand. Når det galdt fysisk eller seksuel vold fra en partner eller ex-partner, så lå Danmark meget lavere end Tjekkiet. Men når man ser på EU-rapporten, så er forholdet byttet om. Her ligger Danmark meget højere end Tjekkiet.

Tallene er som følger:

Danmark Tjekkiet
International rapport 22 procent 37 procent
EU-rapport 32 procent 21 procent

Også når det gælder vold fra fremmede mænd, og når det gælder den samlede vold fra fremmede og fra partnere, er tallene i de to undersøgelser vidt forskellige. Med andre ord: der er ikke tale om reproducerbare resultater, og altså ikke om videnskab.

I EU-rapporten står der at 5 % af alle kvinder har været udsat for voldtægt. I den internationale undersøgelse er tallene at 4 % af alle kvinder i Danmark har været udsat for voldtægt, mod ca. 9 % i Tjekkiet. Danmark ligger altså under gennemsnittet her.

Dernæst har jeg valgt at fokusere på afsnittet om psykisk vold. Først må jeg bemærke at når det gælder psykisk vold, er der ingen grund til at tro at mænds overgreb mod kvinder er værre end kvinders overgreb mod mænd. Kvinders psykiske vold kan være et stort problem for mange mænd. Men EU-rapporten omhandler altså kun de tilfælde, hvor det er kvinderne, som lider.

Når det gælder psykologisk vold mod kvinder, så ligger Danmark helt i top i EU-rapporten; 60 % af danske kvinder har været udsat for det. Ingen andre lande ligger højere. Og hvad er så psykologisk vold?

Ifølge rapporten drejer det sig oftest om følgende:

  • Kvinden ydmyges eller omtales som ingenting værd under private forhold
  • Partneren insisterer på at vide, hvor hun er, udover hvad der er rimeligt
  • Manden bliver vred hvis hun taler med andre mænd

Andre punkter, der indgår, er bl.a.

  • Partneren udtrykker mistanke om at hun er utro
  • Partneren forhindrer hende i kontakt med sine venner.

I betragtning af, hvordan danske kvinder opfører sig, er der vist ikke noget mærkeligt i at mange oplever mistanke om at være utro. Det siger vel lige så meget om kvindens fejl som om mandens.

Alle punkterne jo meget elastiske. Til alle punkter kan kvinden vælge kun at svare ja, hvis adfærden er meget grov, eller hun kan vælge at svare ja, bare der er den mindste antydning af adfærd i den retning. Jeg er overbevist om at danske kvinder gør det sidste.

Jeg bider særlig mærke i at psykisk vold inkluderer jalousi, bl.a. punktet: "Partneren insisterer på at vide, hvor hun er." Kan det nu virkelig være rigtigt at danske mænd er mere jaloux end andre?

Det stemmer meget dårligt med hvad jeg oplever i hverdagen. De fleste danske kvinder er meget selvbevidste og lader sig ikke kontrollere; mændene ved at de opnår intet ved at forsøge at kontrollere hende. De fleste danske mænd er ekstremt langmodige; de fleste forsøger for mig at se af al magt at undertrykke enhver tendens til jalousi. Derimod er det mit indtryk at mænd i Middelhavslandene er langt mere jaloux og kontrollerende. Så der er noget her, der strider lodret imod hvad jeg selv oplever.

Heldigvis findes der også her sammenlignelige tal fra Danmark og Tjekkiet. Og de viser en enorm forskel. Her er der f.eks. et punkt, der hedder ”konstant mistænksom over for at du har været ham utro”. Det er der svaret ja til af 4 % i DK, men 30 % i CZ. Et andet punkt hedder: ”Vil altid vide, hvor du er, og hvem du er sammen med”. Der er der svaret ja til af 4 % i DK, men 41 % i CZ. Der er en hel række andre punkter, og overalt er forskellene lige stå store, i Danmarks favør. Min fornemmelse af at danske mænd er ekstremt langmodige i forhold til andre lande bliver således bekræftet meget stærkt er.

Og hvad siger så EU-rapporten? Den siger at psykisk vold rammer 60 % af kvinderne i Danmark, men 47 % i Tjekkiet.

Alt i alt er min konklusion at tallene i EU-rapporten er helt hen i vejret og ikke siger noget som helst om virkeligheden.

Hvordan kan det gå til? En mulig forklaring er at de personer, der har stået for udførelsen af undersøgelsen i de nordiske lande, har haft en stærk feministisk ideologi og har været opsatte på at skaffe så graverende tal som muligt, fordi tallene tjener som skyts i deres feministiske kamp. En anden faktor kan være at folk i de nordiske lande er meget mere vant til at tale om vold mod kvinder og måske derfor også er hurtige til at kalde noget for vold.

I andre lande, f.eks. i Bulgarien, hvor der er rapporteret særlig lidt partnervold, er det meget uvant for folk at høre eller tale om den slags. Det tallene illustrerer, er måske blot, hvor stærk en feministisk dagsorden, der er i de enkelte lande. Og så giver det pludselig mening at Danmark, Sverige og Finland ligger absolut i top hele vejen igennem.

(29) FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) (2014): Violence against women: an EU wide survey. Results at a glance. 39 pp. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_en_0.pdf

(30) FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) (2014): Violence against women: an EU wide survey. 193 pp. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf

(31) Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard (2006): Vold og overgreb mod kvinder. Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS). Københavns Universitet/Justistministeriets Forskningsenhed. 75 pp.

Kåre Fog er biolog og forfatter