Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Kære gamle medier – I får ikke monopolet på den offentlige mening tilbage uden kamp

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Kære gamle medier – I får ikke monopolet på den offentlige mening tilbage uden kamp

Skrevet af Lennart Kiil

ÅBENT BREV

Kære gamle medier,

Jeg kigger især på dig DR - jeg kigger også på jer trykte landsdækkende dagblade.

Den tid, hvor I havde monopol på den offentlige mening, er ovre. Væn jer til det.

Vi ved godt, at I selvfølgelig ikke uden videre giver tabt. I vil forsøge at erobre definitionsmagten tilbage. Og I har den seneste uges tid bevist, at I er villige til at gå ret langt i den bestræbelse.

Vi ser nu, hvordan organiserede grupper af håndlangere og nyttige idioter med baggrund i den etablerede medieverden og "progressive" partier angriber Den Korte Avis.

Vi ser også, hvordan EU forsøger at definere, hvad som er 'hadtale' og skal censureres, og hvad som er rigtige nyheder og skal promoveres.

Vi ser, hvordan statsmagterne og superstatsmagterne forsøger at lægge pres på Facebook i den sammenhæng.

Selvom I opfatter jer som folkets tjenere og vagthund, er det magtens ærinde I går. Tænk lidt over dét!

I USA har vi samme opgør om den offentlige mening, hvor de etablerede medier ikke længere kan tage læsernes og seernes loyalitet for givet. Breitbart er et eksempel.

Her skal det i parentes bemærkes, at den seneste uges hetz mod Den Korte Avis ikke er nogen dansk opfindelse. I USA og Storbritannien har den slags kampagner kørt i hvert fald nogle måneder nu.

I bund og grund er det fremkomsten af internettet og de store sociale medier som Facebook, der har muliggjort et oprør i medieverdenen. Et oprør som har været betydeligt i USA, og som nu breder sig til resten af den vestlige verden.

Et oprør som den gamle garde naturligvis vil forsøge at slå ned med alle mulige midler. Men hvilke midler?

Først og fremmest udnytter I jeres økonomiske magt:

I forhold til Den Korte Avis går forsøget på at undergrave avisens økonomi. Uden at kende detaljerne nærmere vil jeg gætte på at den taktik gav bagslag.

Denne taktik rækker naturligvis langt længere end til Den Korte Avis. Det handler i lige så høj grad om, at I har opbygget et system som gennem skatteopkrævning, licens og nulmoms i ekstrem grad favoriserer jer selv på de nye mediers bekostning.

Endelig er der bestikkelsen i form af mediestøtte, som er med til at lægge en dæmper på jeres systemkritik. I er købt og betalt af den herskende klasse. Desværre modtager Den Korte Avis i lighed med andre medier også denne støtte.

Nærværende Folkets Avis nægter af princip at modtage mediestøtte, hvorfor Folkets Avis også er den eneste ægte systemkritiske avis i Danmark.

For det andet sygeliggør I modstanderne blandt de nye medier:

En anden velkendt teknik er jeres forsøg på at marginalisere konkurrenter socialt ved at opmale dem som ekstremistiske hvis ikke decideret farlige. I sygeliggør gerne, hvis det kan hjælpe jeres sag.

Enhver betydelig afvigelse fra "partlinjen" udstilles som problematisk og suspekt. Hvis man ikke uden videre køber alle den etablerede presses sandheder, så er man nærmest konspirationsteoretiker med sølvpapirshat.

Tag ikke fejl, de findes skam. Men det gør de på begge sider af hegnet. Der findes bestemt også dem der mener at alt er i den bedste orden. Det er lige så skørt hvis ikke mere.

For det trejde undergraver I modstandernes troværdighed med begreber som falske nyheder og hadtale:

Jeres nyeste herskerteknik er en udspringer af jeres noget udfordrede og bedagede definitionsmagt. I vil gerne have lov at være dem, som skal skelne mellem falske nyheder og de rigtige nyheder.

I den forbindelse glemmer vi ikke, hvordan DR-formanden fortalte danskerne, at DR jo stod for den "objektive journalistik". Ja, selvtilliden fejler ikke noget, men måske skulle I justere lidt på selvbilledet - det er ikke tidssvarende.

Selvfølgelig findes der falske nyheder. Der findes også manipulation, udeladelser, propaganda. Men lad nu være at bilde jer selv ind, at I er uden synd i den sammenhæng.

Konklusionen må være at jeres ønske om mangfoldighed og pluralisme ikke gælder på jeres eget område.

Nyheder, opinion, samfundsdebat, oplysning af borgerne. Alt det vil I gerne have kontrollen med. Det huer jer ikke rigtigt, at jeres opfattelser af verden bliver udfordret for meget.

Alt dette udstiller med stor tydelighed jeres dobbeltmoral. Når vi taler politik og samfund, så elsker I mangfoldighed, det anderledes og "nye inputs".

Men når nogle nye medier med nye perspektiver vandrer ind på, hvad I opfatter som jeres grund, så bruger I næsten ethvert tænkeligt middel til at få skovlen under dem.

Mangfoldighed er kun noget, I gider sålænge mangfoldigheden er magen til jeres egen "mangfoldighed". Og så har det naturligvis ikke meget med mangfoldighed at gøre.

Drop kampen mod de nye medier og drop mediestøtten!

Ånden er ude af flasken. De nye medier er kommet for at blive.

Kritiser dem gerne!

Men gør det på at højere niveau og mere redeligt end de tarvelige angreb, vi har været vidner til den seneste uge og i mindre grad de seneste par år.

Hvis I fortsætter med at lægge navn, spalteplads og sendeflade til demokratisk undergravende virksomhed som I har gjort på det sidste, så vil polariseringen i det her samfund vokse.

Det har vi ikke brug for. I stedet har vi brug for at se problemerne i øjnene og få dem løst inden de stiger os over hovedet.

Og her har de nye medier en lige så vigtig rolle at spille som jer. Hvadenten I vælger at anerkende dette eller ej.

Hvis I accepterer udviklingen med nye medier og dropper favoriseringen af jer selv gennem mediestøtte og tilsvarende uretfærdige ordninger, skal vi nok finde ud af det sammen.

Ellers er vi nye medier klar til kamp.

Alt det bedste,

Lennart Kiil – stifter Folkets Avis

Del Kære gamle medier – I får ikke monopolet på den offentlige mening tilbage uden kamp