Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

(Dis)integration: Sønner af ikke-vestlige indvandrere dobbelt så kriminelle som deres fædre

Ordet integration giver ikke nogen mening, når man ser på kriminalitetsstatistikkerne for ikke-vestlige indvandrere og disses efterkommere.

I den sammenhæng bør vi nærmere bruge ordet disintegration - som på engelsk betyder noget i stil med 'opløsning'.

For ulykkeligvis er danskfødte efterkommere af ikke-vestlige indvandrere meget mere kriminelle end indvandrerne er, når de først kommer til landet.

Lidt mere end dobbelt så kriminelle.

Det er første gang, Danmarks statistik i så stort omfang klart angiver data for indvandrere og efterkommere hver for sig. Det giver mulighed for at følge udviklingen, når indvandrere har været her et stykke tid og får børn i landet og disse vokser op.

Vi kan nu se på, hvilken retning tingene går. Og "integrationen" går altså den forkerte vej - i hvert fald i forhold til antal lovovertrædelser.

Det gælder i særlig grad for mænd fra Syrien. Mandlige efterkommere af indvandrere fra Syrien er hele seks gange mere kriminelle end indvandrerne fra dette land i første omgang.

Det fortæller os, at det er en dårlig idé at tage imod indvandrere fra Syrien og det fortæller os, at det er en dårlig idé at lade syriske flygtninge blive i landet.

Efterkommere af indvandrere fra Syrien, Pakistan, Marokko, Somalia og Libanon har et kriminalitetsindeks, som ligger godt tre gange så som højt som danskeres.

Hvad voldelige lovovertrædelser angår, gør en ualmindelig stor andel af efterkommere fra Somalia og Libanon sig meget uheldigt bemærket med kriminalitetsindeks over fem gange så højt som danskeres.

I forhold til beskæftigelsen ser det lidt lysere ud med integrationen af personer med baggrund i ikke-vestlige lande. Her er efterkommere oftere i beskæftigelse end indvandrere.

Indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande er i øvrigt i ringere grad end danskere i beskæftigelse. Men oftere selvstændige.

Det og meget mere kan man læse om i Indvandrere i Danmark 2016, som Danmarks Statistik udgav i fredags, da medierne havde travlt med at rapportere om den nye regering.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
Emner: 
kulturpolitik

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil