Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

(Dis)integration: Sønner af ikke-vestlige indvandrere dobbelt så kriminelle som deres fædre

Ordet integration giver ikke nogen mening, når man ser på kriminalitetsstatistikkerne for ikke-vestlige indvandrere og disses efterkommere.

I den sammenhæng bør vi nærmere bruge ordet disintegration - som på engelsk betyder noget i stil med 'opløsning'.

For ulykkeligvis er danskfødte efterkommere af ikke-vestlige indvandrere meget mere kriminelle end indvandrerne er, når de først kommer til landet.

Lidt mere end dobbelt så kriminelle.

Det er første gang, Danmarks statistik i så stort omfang klart angiver data for indvandrere og efterkommere hver for sig. Det giver mulighed for at følge udviklingen, når indvandrere har været her et stykke tid og får børn i landet og disse vokser op.

Vi kan nu se på, hvilken retning tingene går. Og "integrationen" går altså den forkerte vej - i hvert fald i forhold til antal lovovertrædelser.

Det gælder i særlig grad for mænd fra Syrien. Mandlige efterkommere af indvandrere fra Syrien er hele seks gange mere kriminelle end indvandrerne fra dette land i første omgang.

Det fortæller os, at det er en dårlig idé at tage imod indvandrere fra Syrien og det fortæller os, at det er en dårlig idé at lade syriske flygtninge blive i landet.

Efterkommere af indvandrere fra Syrien, Pakistan, Marokko, Somalia og Libanon har et kriminalitetsindeks, som ligger godt tre gange så som højt som danskeres.

Hvad voldelige lovovertrædelser angår, gør en ualmindelig stor andel af efterkommere fra Somalia og Libanon sig meget uheldigt bemærket med kriminalitetsindeks over fem gange så højt som danskeres.

I forhold til beskæftigelsen ser det lidt lysere ud med integrationen af personer med baggrund i ikke-vestlige lande. Her er efterkommere oftere i beskæftigelse end indvandrere.

Indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande er i øvrigt i ringere grad end danskere i beskæftigelse. Men oftere selvstændige.

Det og meget mere kan man læse om i Indvandrere i Danmark 2016, som Danmarks Statistik udgav i fredags, da medierne havde travlt med at rapportere om den nye regering.

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
Emner: 
kulturpolitik
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Citer med linket her: