LEDER: Skulle vi ikke snart få indført det forbud mod øl, vin og spiritus?

Skrevet af Lennart Kiil

"Vi rydder bare lige Christiania for hashboder. Så forsvinder problemet nok."

Bare lige...

Og så blev antallet af bandeskyderier mere end fordoblet og spredt ud over hele Storkøbenhavn.

"Vi varetægtsfængsler da bare lige 'Moffe', hans kone og Rasmus. Så forsvinder problemet med cannabisolie."

Og så stod de syge tilbage uden mulighed for at bekæmpe voldsomme smerter.

Skide smart, kære politikere.

Men det grundlæggende spørgsmål handler ikke om Christiania og ikke om 'Moffe'.

Det handler om at politikerne forbyder rusmidler og naturmedicin, som folket vil have og som folket altid får fat i.

Det grundlæggende problem er politikernes stivnakkethed. Deres uforstand og deres hang til forkerte "løsninger".

Ja, cannabis er noget lort, hvis folk misbruger det. Sukker er også noget lort, hvis man misbruger det. Alkohol er virkelig noget lort.

Men alkohol er jo ikke forbudt.

Man prøvede for snart 100 år siden at forbyde alkohol i USA. Efter kun godt et årti måtte man opgive forbuddet igen.

Forbuddet mod alkohol havde skabt en kriminel underverden af hidtil uset størrelse. Bandekriminalitet, mord og massakrer blev dagens orden.

Antallet af menneskeliv som gik tabt i den forgæves kamp mod rusmidlet alkohol er vist siden kun overgået af narkokrigene i Sydamerika og Mexico.

Og forbruget af alkolhol?

Det faldt kun en tredjedel på trods af en massiv indsats på alle områder.

De fleste drak altså videre stort set som før. Folk trodsede forbuddet. Nøjagtigt som folk i dag trodser forbuddet mod cannabis.

Og selv om det samlede forbrug faldt godt en tredjedel som konsekvens af forbuddet, så blev skadevirkningerne af alkohol ikke mindre under forbuddet.

Tværtimod.

Forbuddet pressede produktionen af alkohol væk fra de kontrollerede og åbne forhold på lovlige fabrikker ned under jorden, hvor kriminelle elementer kunne profitere på væsker af meget tvivlsom kvalitet.

Prisen på alkohol steg ganske forventeligt efter man indførte forbuddet.

Konsekvensen blev, at fattigfolk ofte måtte nøjes med husholdningssprit. Alene det døde der rundt regnet 10.000 af på lidt over et årti under forbudstiden i USA.

Mordraterne steg voldsomt. I storbyerne steg kriminaliteten med cirka 25 procent. Og antallet af stofmisbrugere steg med over 40 procent. Og ja, det med mafiaen og Al Capone, det ved I jo godt.

Politikerne i USA ville løse problemet med alkohol og indførte "bare lige" et forbud. Følgerne var katastrofale.

Alkohol er noget lort.

Ligesom cannabis er det.

Hvis man misbruger det.

Men forbud mod alkohol gør mere skade end gavn. Det viser historien. Det viser erfaringen.

Og sine erfaringer skal man lære af. Ellers er man dum.

Erfaringerne fra andre lande viser, at en legalisering af cannabis samlet set løser flere problemer end den skaber.

Det er erfaring og sund fornuft. Men politikerne i Danmark tror, de ved bedre.

De tror, de ved bedre end historien og erfaringerne.

Intet tænkende menneske hævder, at en legalisering af cannabis løser alle problemer.

Nogle vil måske komme i klemme som ellers ikke var kommet i klemme.

Men i dag - med forbuddet - kommer mange i klemme som ikke ville være kommet i klemme uden forbud.

Der er masser af uskyldige, som bliver ofre for det forbud, vi har nu, og de konsekvenser forbuddet har i form af betændte miljøer og bandevold, hvor civile havner i krydsild.

Men så længe vi har forbud mod cannabis vil banderne tjene fedt på det. Og vi vil se den medfølgende kriminalitet.

Den erkendelse er ikke til at komme uden om.

Amerikanerne blev klogere og droppede forbuddet mod alkohol.

Det er på tide, at vi dropper forbuddet mod cannabis.

Personer: 
Emner: