Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Konturer af en klassekamp

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Konturer af en klassekamp

Skrevet af Lennart Kiil

På overfladen handlede "gylle-gate" om tal og tillid.

Men under den tekniske overflade foregår en kamp mellem klasser. En afgørende kamp for frihed og for Danmarks fremtid.

Mange fornemmede denne kamp i spillet om Eva Kjers ministerpost uden helt at være bevidst omkring den. Derfor blev engagementet så stort.

Hvad er der så på spil - og hvem har hvilke interesser?

På den ene side har vi de selvstændige landmænd, der arbejder 80 timer om ugen med ofte ringe økonomisk udbytte til følge. De kæmper for den fædrende gård. Folk med begge ben på jorden.

På den anden side har vi de offentligt betalte forskere og journalister på mediestøtte, der sidder i storbyens elfenbenstårn med de mange lønmodtagerprivilegier og en fed hyre.

Men sidstnævnte gruppe er større endnu.

Den består nemlig også af de politikere og det embedsapparat, der overfører skatteindtægter skabt af de produktive og flittige landmænd til netop journalister og forskere.

Embedsmændene og politikerne er jo som forskerne og, de facto, journalisterne offentligt ansatte.

Politikere og embedsmænd udbytter landmænd gennem en række forskellige magtmidler. Ikke mindst gennem en overordentlig uigennemskuelig og ekstremt omfangsrig lovgivning.

Denne lovgivning er så svær at overskue, at den reelt udgør et formørket og sort tyranni rettet med landmanden.

Han har ikke en kinamands chance for at forholde sig overordnet til lovjunglen, når han efter en hård fysisk arbejdsdag på 12-14 timer endelig får tid til at sætte sig ved det skrivebord, hans modstandere sidder mageligt ved dagen lang.

Eva Kjer begyndte at rydde op i den lovjungle, som er den herskende klasses foretrukne magtmiddel, når velstandsskaberne i landbruget og andre steder skal udbyttes og undertrykkes.

Og det går naturligvis ikke.

Systemet og den herskende klasse kan simpelthen ikke i længden acceptere at have en minister, som arbejder for folket. Som arbejder for selvstændige eller andre skabende mennesker.

Eva Kjers spirende opgør med systemets foretrukne magtmiddel blev aldrig fuldbyrdet.

Hun blev væltet.

Vi hører ofte, at der er behov for at gøre op med bureaukratiet og den overvældende og stadigt mere hæmmende og komplicerede lovgivning, så skabertrangen igen kan få luft her i landet.

Men se lige, hvordan det går, når nogen prøver.

Den herskende klasse af serienassende bureaukrater, mediestøttede journalister, lovgivningsliderlige politikere og aktivistiske "forskere" fik nok engang landmændene ned med nakken.

Magthaverne tillader ikke, at deres syn på tingene udfordres. Derfor kommer en minister der virkelig taler de undertrykte velstandsskaberes sag ikke til at sidde længe.

Men i længden kan Danmark ikke holde til, at velstandsskaberne udsultes og undertrykkes.

En dag er der ikke længere overskud eller udbytte til at understøtte den enorme mængde aktivistiske forskere, forkælede journalister på mediestøtte, det bugnende bureaukrati eller de mange uduelige politikere, vi må trækkes med her i landet.

Del Konturer af en klassekamp