Corona har været hård ved Folkets Avis, magasinet IDENTITET og de mange andre medier på FOLKETS. Omsætningen er halveret på et år.

Vi er 0 abonnenter og skal op på 200 forholdsvist hurtigt før det giver mening.

Vil du være med til at sikre at Danmark også i fremtiden har uafhængige medier?

Åben

Gratis

Du kan selv være "eliten", Pernille Skipper

For nylig skældte Folketingets formand, DF'eren Pia Kjærsgaard, ud på "eliten", som hun beskyldte for at skære Danmark midt over.

Og nu er det så Enhedslistens Pernille Skipper, som har set sig gal på "eliten" - altså den elite som betaler topskat og består af sygeplejersker og en masse andre almindelige lønmodtagere  - og ja, politikerne selv.

Se, politikerne vil jo gerne fremstå folkelige og lægge afstand til alt, der kunne opfattes som værende elitært.

Men eliten i politisk fortstand er jo netop medlemmerne af Folketinget. Det er dem som sidder med den lovgivende magt her i landet. Det er dem som kan stemme ja og nej til forslag, som omfatter alle landets borgere.

Det er Folketingets medlemmer, som vælger for folket.

Folketingets medlemmer er de udvalgte. Altså eliten. Punktum.

Men er eliten ikke også andre end Folketingets medlemmer?

Jo, det kan man måske godt sige. Hvad med Pernille Skippers mand, som er DR-journalist. Er han eliten?

Eliten, altså magteliten, er en lidt svær definerbar størrelse. Men den er til enhver tid temmelig indspist.

Så er det lettere med eliten inden for sport. Her er eliten bare de bedste inden for en given sportsgren. Sportsudøvere bestemmer ikke over andre. Så lad os bare holde dem udenfor ligningen - kun magteliten har interesse i at forplumre tingene.

For jo. Pernille Skipper er bestemt "eliten". Også i den grad.

Hun er med, når der vedtages såkaldt grøn lovgivning, som gør det sværere - snart umuligt - at være landmand eller fabrikant i Danmark.

Hun er med, når skatterne sættes op og nye kvælende afgifter indføres – og udbytningen af almindelige lønmodtagere dermed forøges nok engang.

Hun er med til at tage fra kassedamen og give til de store medier og kulturlivet gennem en lang række forskellige tilskuds- og støtteordninger, som kun kommer eliten til gode.

Pernille Skipper vil gerne bilde sine vælgere ind, at hun er i opposition til eliten. Hun vil gå langt for at skabe denne illusion.

Hun vil gerne have magten, men ikke tage ansvaret.

Og desværre er der en del, som lader sig bedrage.

Jeg gør ikke – og det behøver du heller ikke.