Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Europæiske politikere forargede over Panama – hæver selv skattefrie tillæg i milliard-klassen

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Europæiske politikere forargede over Panama – hæver selv skattefrie tillæg i milliard-klassen

Skrevet af Lennart Kiil

En EU-parlamentariker får skattefrie tillæg for over 30.000 kroner – om måneden.

Og det er vel at mærke skattefrie tillæg, som skal lægges oven i de i forvejen fyrstelige lønninger, som EU-politikerne tildeler sig selv på borgernes bekostning.

Hvorfor sende sine penge i skattely, hvis man kan udstyre sig selv med meget anseelige beløb, som slet ikke er skattepligtige?

Det kan almindelige mennesker selvfølgelig ikke. Her er ingen pardon.

Men magteliten kan bøje reglerne og er de facto hævet over den lovgivning, som er gældende for os andre.

I den forstand kan "lækagen" af Panama Papers anskues som en form for afledemanøvre:

Kan man bilde befolkningerne ind, at forretningsfolk er de onde, kan man samtidig give indtryk af selv at være de gode.

Politikerne vil så argumentere for, at befolkningerne skal udstyre dem med stadigt mere vidtrækkende beføjelser, så de kan få de onde, onde erhvervsfolk under kontrol og eventuelt bag lås og slå.

Meget af al den hurlumhej, vi er vidner til omkring Panama Papers, skal anskues i dette lys.

En stor del af forargelsen fra politikernes side er påtaget. Politikerne har stor interesse i at få fokus væk fra deres egne privilegier.

Afsløringerne fra Panama Papers kommer drypvis og sætter dagordenen på de bonede gulve. Man taler meget om dette. Andre ting glider i baggrunden.

Alt imens kan politikerne så i ubemærkethed tildele sig selv stadigt større tillæg som helt lovligt - man laver jo selv lovene, bevares - er unddraget de skatter, som vi andre almindelige dødelige må betale af hver en krone, vi tjener.

Pressen spiller velvilligt med på dette politikernes paradenummer:

Dels fordi pressefolk meget ofte ikke besidder det store overblik eller nogen særlig sans for sammenhænge, man tænker kortsigtet i historier, cases, sensationer og sidevisninger.

Men også fordi journalister føler sig mere knyttet til politikere og bureaukrater end til erhvervsfolk. Og så modtager pressen jo betydelige mængder af understøttelse fra netop det politiske system.

Det ville da også være katastrofalt for det teknokratiske EU, hvis pressen rettede søgelyset mod de urimelige privilegier, systemet udstyrer sig selv og sine med.

Hvis skat er sådan en god ting, som politikerne jo ikke forspilder nogen chance for at overbevise os om, og hvis skatteunddragelse nærmest er en dødssynd, hvorfor tildeler systemet så sine egne folk en masse skattefrie tillæg?

Det giver jo ingen mening.

Der er ingen god forklaring at give på dette.

Så man vil hellere tale om noget andet. Om nogle andre.

Og netop det giver Panama Papers den oplagte mulighed for.

Men lad os nu få rettet noget af opmærksomheden mod systemets indbyggede fejl og uretfærdigheder:

Har du tænkt over, hvorfor en EU-parlamentariker for eksempel får væsentligt mere i skattefrie tillæg per måned - oveni sin normale løn! - end de fleste almindelige borgere i Europa - før skatten er betalt! - har i samlet lønindtægt?

Sandheden er, at almindelige mennesker må finde sig i at blive flået i skat, mens magthaverne giver sig selv alverdens fradrag, skattefrie tillæg, rejsepenge, diæter og tusind andre ting, som den almindelige borger ej er forundt.

På trods af megen ævl og kævl om demokrati, samarbejde og solidaritet er det etablerede system i højere og højere grad en vridemaskine, som trækker penge fra borgernes lommer over til den politiske og teknokratiske elite.

Det mindste, vi burde kunne forvente, var, at de mennesker, som laver reglerne, også selv spiller efter dem. Men det gør de ikke. Magteliten er stadig mere afsondret i forhold til de betingelser, den gør gældende for undersåtterne i de europæiske lande.

Så selvfølgelig vil politikere og embedsfolk gerne flytte al opmærksomhed over på skattely i tropiske og subtropiske egne.

Mens de tømmer lommerne på skatteyderne hjemme i Europa.

Sandheden er, at magthaverne i den politiske og bureaukratiske elite ikke behøver skattely i troperne. De har skabt deres egen boble af skattely lige her på europæisk jord.

De røvrender os for vores egne penge.

Del Europæiske politikere forargede over Panama – hæver selv skattefrie tillæg i milliard-klassen