Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Stop den økonomiske kollektivisering af Danmark

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Stop den økonomiske kollektivisering af Danmark

Skrevet af Otto Kjærgaard

Denne gigantiske pensionsformue er som hovedregel bundet til folk går på pension og sparerne kan kun i meget ringe grad disponere over pensionsformuen selv.

Det er ofte fremhævet som en styrke for Danmark, at danskerne har så stor en opsparet pensionsformue som tilfældet er, da det er indlysende, at det kan være godt, at have lagt noget til side til dårligere tider.

Jeg vil dog tillade mig at stille spørgsmål ved om det kun er en fordel for landet, jeg kan i hvert tilfælde se flere aspekter ved systemet, som får mig til at tvivle på om det nu er så genialt, som vi går og bilder os ind herunder om ikke det fremmer en kollektivisering af samfundet, der ødelægger dynamikken.

Det er med til at fremme et samfund hvor private ikke investerer og driver virksomhed for egne penge idet systemet reducerer mængden af fri kapital, som private har til rådighed til investeringer.

Systemet fører til, at unødige ressourcer spildes på administration, mange mennesker betaler et stort beløb for at lade pensionsselskaber administrere deres formue, samme formue som de selv låner igen gennem banker og realkreditselskaber.

En af de udfordringer Danmark har er, at der er behov for at reducere den offentlige andel af økonomien, ikke blot fordi den meget store offentlige sektor fører til ineffektivitet og lav økonomisk vækst, men ikke mindst fordi et samfund med mange selvstændige nemmere skaber den stærk tiltrængte vækst og ikke mindst fordi selvstændighed for mange mennesker er en god vej til bedre livskvalitet og fremmer en ansvarlig, der er en afgørende forudsætning for et stærkt samfund.

Det er endvidere et udtryk for en formynderisk tankegang, at borgerne ikke selv kan tage vare på deres opsparing samtidig med, at landet har en kæmpe økonomisk ressource her, der kunne aktiveres til fordel for dansk økonomi, hvis folk fik frie hænder til at disponere de beløb, de har bundet.

Et eksempel på, hvordan systemet udhuler folks formue er de mange mennesker, som på den ene side har en stor pensionsformue og som samtidig har en stor gæld:

Det nuværende system betyder, at disse mennesker betaler store beløb til finansieringsinstitutter for at låne penge og samtidig betaler de store beløb til pensionsselskaberne for at administrere pensionsformuen.

Det ville sige, de betaler for at låne deres egne penge.

Og kreditforeningernes ublu gebyrpolitik har gjort problemet endnu værre.

Et simpelt regneeksempel:

Mange typiske lønmodtagerfamilier har på den ene side en pensionsformue på et par millioner og samtidig har de en gæld i deres bolig på et par millioner kr. Det vil sige, de har reelt lånt et par millioner kr af deres egne penge. For dette betaler de både pensionskassen og kreditforeningen penge for at administrere at de har lånt egne penge.

De samlede omkostninger til administration af sådan et lån af egne penge kan nemt udgøre 3% af hovedstolen. Tager man et lån på 2 millioner kroner i 20 år og forsigtigt regner med at de samlede omkostninger kun udgør 2% om året, så koster det sådan en familie næsten 1 million kroner, at låne 2 millioner kroner af egne penge i 20 år.

Det forekommer at være meget kontraproduktivt, det var måske værd at se på muligheden af, at folk brugte pensionsopsparing til at nedbringe, deres realkreditlån.

Det er blot ét eksempel på det spild, systemet medfører. De ikke-økonomiske effekter er måske endnu værre:

På trods af at pensionsforvalterne er private organisationer, så er de alligevel med til at institutionalisere samfundet på samme måde, som den offentlige sektor gør.

Når institutionelle investorer er kommet til at spille en stadig større rolle for finansiering af virksomheder, så skyldes det helt sikkert, at privates formuer låses og ikke er til rådighed for investeringer.

Man kan godt stille spørgsmål ved, om de institutionelle investorer er dygtigere til at forvalte folks penge end folk selv er.

Men når private vælger at placere deres opsparing i pensionskasser i stedet for selv at tage vare på pengene, så er det er i høj grad fordi, det er understøttet af en lovgivning, der fremmer kollektiv opsparing på bekostning af privat opsparing.

Jeg vil anbefale, at man tager et kritisk blik på det hensigtsmæssige i vores opsparingskultur og effekt det har på samfundet og her kigger på bivirkninger, man traditionelt ikke har kigget på.

Del Stop den økonomiske kollektivisering af Danmark