Primære faneblade
Åben

Gratis

Svenske feminister afviser evolution: "Kvinder burde være højere end mænd"

De svenske feminister formår altid at forbløffe os med deres verdensfjerne forestillinger om virkelighedens indretning.

Og heller ikke denne gang skuffer de.

Nu hævder de nemlig at kunne modbevise evolutionsteorien, som ellers anses for at være noget af det mest velunderbyggede og nagelfaste inden for de biologiske videnskaber.

De feministiske forskere har observeret, "at drenge får mere mad".

Ud fra denne observation konkluderer de så, at højdeforskellen mellem mænd og kvinder ikke er biologisk bestemt, men resultat af forskelsbehandling.

De falder dem åbenbart ikke ind at overveje om drenge spiser mere, fordi de har behov for at spise mere fordi de generelt vokser mere.

De har åbenbart heller ikke lagt mærke til, at mænd også er højere i de velstående lande, hvor tiltagende fedme er en svær udfordring for både mænd og kvinder.

I lande hvor begge køn får mere end rigeligt mad er mænd højere.

I lande hvor begge køn for en passende mængde næring er mænd højere.

I lande hvor en væsentlig del af befolkningen - uanset køn - vokser op under fattige kår er mænd højere.

Feministerne teori kan falsificeres på nul komma fem, som man siger.

Men den svenske pendant til Danmarks Radio SVT har ikke desto mindre valgt at kalde feministernes store konspirationsteori for videnskab og helt alvorligt medtaget den i et videnskabsprogram.

Hvorfor kalder jeg feministernes teori om højdeforskel for en konspirationsteori, indvender en enkelt læser eller to måske.

Jo. Det gør jeg fordi det er en konspirationsteori.

At der verdensomspændende i alle lange skulle være indgået en aftale om at holde kvinder nede, så at sige, ved at udmagre og udsulte piger, det er konspiratorisk nonsens i en grad, så det næsten er uforståeligt.

At læse SVT's artikel og præsentation af "videnskabsprogrammet" er rystende, fordi sproget og formuleringerne afslører i hvor høj grad feministisk nonsens er blevet mainstream i vores broderland.

Først lægger artiklen ud med overskriften: "Derfor er kvinder lavere end mænd"

Man lægger op til at komme med svaret. Så kører man ellers løs med den ene mere rablende påstand og sammenligning efter den anden:

"Runt om i världen är kvinnor i genomsnitt kortare än män. Rent biologiskt tyder mycket på att det borde vara tvärtom, alltså att kvinnor borde vara större än män. Honor som ger di kan ha nytta av stora fettreserver, och planetens allra största varelse är inte bara en blåval, utan en blåvalshona."

Ja, man kan i naturens verden finde adskillige eksempler på, at hunnen er større end hannen. Dette er noget artsspecifikt, og det er netop de selektive tryk gennem evolutionen som har fastlagt disse tendens artsspecifikt i forhold til arternes forskellige livsvilkår og parringstrategier.

Og hvis man ser på menneskets nærmeste artsslægtningen, så er det sjovt nok i alle tilfælde hannen som er større end hunnen.

I stedet for at sammenligne med menneskeaberne som har meget til fælles med, så skal feministerne ud og finde en hval for ikke at modbevise den teori som de ikke vil modbevise. Nemlig deres egen crack pot teori.

"Nya teorier antyder att maktobalans och diskriminering ligger bakom längdskillnaderna. Enligt flera forskare ger vi omedvetet pojkar mer mat än flickor, vilket gör att längdskillnaden mellan könen kan bestå över generationer."

Ja, det er jo så feministernes teorier. Jeg ved nu ikke hvor nye feministernes teorier om "magtbalance og diskriminering" er, men de bliver da fremført i svenske medier nu igen - ganske uden kritisk sans.

Og den slags teorier er ikke ufarlige. Der er eksempler på mødre som har taget disse teorier til sig og derfor afviser at amme deres drengebabyer og udelukkende vil amme deres pigebabyer, fordi de vil forhindre drengene i at udvikle sig i takt med pigerne.

Sidst i artiklen på SVT kan man se den svenske drøm udfolde sig og få et indtryk af de forhåbninger, som ligger bag de besynderlige konspirationsteorier:

"Enligt flera antropologer skulle det kunna vara årtusenden av särbehandling som ligger bakom storleksskillnaden mellan män och kvinnor. Det skulle också kunna innebära att det på sikt finns förutsättningar för kvinnor att växa ikapp, och kanske till och med bli längre än männen."

Og ja. Det er skam en mulighed hvis man udsulter drenge systematisk. Så langt vil de færreste feminister nok gå. Og en sådan ændring ville kun være midlertidig.

Skulle man virkelig ændre forhold så kvinder blev de høje og mænd de lave, så ville det kræver at kvinder gennem mange, mange generationer fravalgte høje mænd og tilvalgte lave samtidig med at lave kvinder holdt op med at få børn.

Så kunne man over tid opnå den feministiske ønskedrøm.

Men så ville man ikke have modbevist evolutionen. Så ville man gennem et praktisk eksperiment havde påvist den nok engang.

Feminister har ofte svært ved at forstå, man ikke både kan blæse og have mel i munden på samme tid.

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?