Gå til hovedindhold

Din vandregning pålægges 413 procent afgifter

Af Rasmus Ole Hansen

Januar og juni er de to måneder, hvor der typisk afregnes forbrugsudgifter til el, vand og varme.

I følge Bolius bruger en gennemsnitsfamilie:

5200 Kwh i el pr. år.
150 m3 vand.
18,1 Mwh ved fjernvarme.

Fornylig fik jeg så min vandregning fra det lokale vandværk for første halvår (se billedet øverst).

Forbruget viste 35 m3 for et halvt år, hvilket jo svarer til godt halvdelen af forbruget for en gennemsnitsfamilie. Det er jo sådan set fint nok, men forbruget bliver nok noget højere, når min datter bliver teenager.

I kr. er vandforbruget for første halvår 2014 150,50 kr. Det er jo også til at overkomme.

I alt skulle jeg dog betale 772,56 kr. Det måtte da være en misforståelse. Jeg har jo kun brugt for 150,50 kr. Hvordan kan regningen så være 622,06 kr. højere?

En nærmere læsning af opkrævningen ser således ud:

Det produkt jeg har købt, nemlig vand, udgør små 19% af den samlede regning. 150,50 kr.

Så er der lige vandskat på 214,55 kr, en fast afgift på 253 kr. og til sidst moms.

Momsen beregnes vel som 25% af produktet vand til 150,50 kr. Dvs. 37,63 kr.

Sammentalt bliver det så 150,50 + 214,55 + 253 + 37,63 = 655,58 kr.

I forhold til den samlede regning mangler der dog 116,98 kr. Den er jo på 772,56 kr. Det må da være en regnefejl.

Men nej. Når du betaler skatter og afgifter til staten, skal du også betale moms til staten, af de afgifter du er pålagt af staten.

De sidste 116,98 kr. er altså moms på vandskat og fast afgift.

Således bliver den samlede moms på et forbrug på 150,50 kr. højere end selve forbruget - og ender på 154,51 kr.

Ved at lægge afgifter på forbruget og derefter afgift på afgifterne bliver et vandforbrug på 150,50 kr. til en regning på 772,56 kr.

Vandregningen er den billigste af de tre forbrugsudgifter, så jeg tør næsten ikke at nærlæse min el- og varmeregning næste gang.

Når størstedelen af betalingen går til skatter og afgifter, og du betaler med penge, du allerede har betalt indkomstskat af, så er der ikke noget at sige til, at danskernes købekraft er lav i forhold til andre lande, og at vi har verdens højeste skattetryk.

Den skatte- og energi politik, der bliver ført her til lands, kan vist godt gøres smartere.