Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Viva España – også på hospitalet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Viva España – også på hospitalet

Skrevet af Lars Bjørknæs

I lande det danske velfærdssamfund normalt ikke sammenlignes med, kan man levere lignende behandling hurtigere.

-I Danmark går retorikken meget på, at det er synd for patienterne, at de ikke har ordentlige forhold. Men vores undersøgelse viser, at det er meget mere alvorligt end det. Det handler om, at patienter ikke får den behandling, som de skal have - og at der er øget risiko for at dø.

På blandt andet denne måde beskrev speciallæge Flemming Madsen det danske sygehussystem, da han i 2014 overfor Information omtalte en undersøgelse, som han netop havde offentliggjort i fagbladet Health Affairs.

Undersøgelsen byggede på analyser af 2.6 millioner indlæggelser og fastslog, at sygehusvæsenet langt fra er så imponerende, som det almindeligvis antages i Danmark. Et niveau der skal ses i sammenhæng med, at udgifterne til sundhedsbehandlingen samme år som Flemming Madsens undersøgelse blev offentliggjort, ifølge Danmarks Statistik lå på 15% af statsbudgettet – svarende til cirka 164 milliarder kroner.

Et budget som ikke har vist sig tilstrækkeligt til eksempelvis en problemfri drift af akuttelefonen 1813, ligesom vagtlægeordningen også løbende er blevet udsat for voldsom kritik.

Samarbejde mellem det offentlige og private for patientens skyld

Men det kan faktisk godt lade sig gøre at drive et fornuftigt sundhedsvæsen, som hverken i kroner eller øre eller forholdsmæssigt, er lige så dyrt som det danske. Det er eksempelvis tilfældet i Spanien, hvis sygehusvæsen er kendt for en overraskende høj grad af effektivitet. På samme måde som dets førende specialister, vurderes til at være blandt verdens bedste.

Det på trods af at det spanske sygehusvæsen i overvejende grad finansieres via skatter, som det også kendes fra Danmark. Den offentlige spanske sygesikring går eksempelvis ind og dækker, hvis det er nødvendigt med selv store operationer. Kan de ikke udføres tilfredsstillende hurtigt på et offentligt hospital, vil sygesikringen typisk betale for en tilsvarende behandling på et privathospital.

Hurtig og effektiv modtagelse af patienter uanset, om de skal opereres eller på skadestuen Foto: Lars Bjørknæs

Finansieringen skal ses i sammenhæng med, at de spanske skattesatser er voldsomt lavere end de danske. Desuden betales som udgangspunkt kun indkomstskat, når årslønnen når over 16.000 euro – svarende til omkring 120.000 kroner. Hvilket en væsentlig del af den spanske befolkning ikke kommer, og hvis de gør, vil de normalt slippe med en flad skat på 25% for det overskydende beløb.

Med andre ord har man kunnet skabe et fornuftigt sygehus- og sundshedsvæsen, uden at skulle opkræve indkomstskatter i en størrelsesorden, som det kendes fra Danmark.

Hurtig behandling – selv for udenlandske statsborgere

Set med danske øjne er systemet også interessant, fordi det ligestiller spanske statsborgere med udenlandske, hvis de ellers er fastboende i Spanien. Det uanset hvor længe udlændingen har boet i det sydeuropæiske land – og hvor lidt eller meget, denne har betalt i skat.

Det betyder at danskere bosat på fx Costa del Sol, kan få en minimum tilsvarende behandling som i Danmark, men blot til en langt billigere penge. Hvilket blandt andet gøres nemmere ved, at de spanske sygehuse i højere grad end tidligere, synes at tiltrække engelsktalende medarbejdere.

Hvor hurtigt og effektivt det spanske sundhedsvæsen kan være for udenlandsdanskere, kan læses ud af en sag, som Folkets.dk har fulgt. Her gik der under 14 dage fra første indledende undersøgelse, til danskeren gennemgik en rutineoperation. Det skete uden beregning på et privathospital, som også stod for de efterfølgende tjeks.

Ifølge Ventetid.dk ville en tilsvarende operation i Danmark, først kunne have været gennemført efter flere måneders ventetid.

Del Viva España – også på hospitalet