Du betaler: Kommunaldirektørs pension fejret med kæmpe reception til 145.900 kroner

Skrevet af Lars Bjørknæs

Da en af Danmarks længst siddende kommunaldirektører gik på pension, blev det en dyr oplevelse for Gentoftes skatteborgere. De måtte blandt andet punge ud til opstillingen af et top-professionelt lydanlæg.

– Tidspunktet er det helt rette. Ved udgangen af 2013 er jeg fyldt 64 år og har været kommunaldirektør i 32 år, heraf knap 20 år i Gentofte. Alder og anciennitet taler vist for sig selv. Jeg har valgt at meddele min beslutning nu, så der bliver god tid til i et roligt forløb at finde min efterfølger.

På blandt andet denne måde tog Gentoftes kommunaldirektør Jan Nielsen ifølge Villabyerne afsked med jobbet, som han i en menneskealder havde bestridt i kommunen nord for København. En beslutning der blev offentliggjort næsten et år inden, at embedsmanden gik på pension.

Hvad hverken kommunaldirektøren eller Gentofte Kommune oplyste var dog, hvad fejringen af Jan Nielsens pensionering ville komme til at koste skatteyderne.

Det fremgår i stedet af aktindsigter, som Folkets Avis er kommet i besiddelse af.

På samme måde som andre udgiftsbilag opnået via aktindsigt også viser, at kommunaldirektørens dyre afskedsreception langt fra er enestående i Gentofte Kommune.

500 tog afsked med kommunaldirektør

Ifølge de fremsendte bilag var der godt fyldt op på Gentofte Rådhus, da kommunen kort før jul 2013 tog afsked med Jan Nielsen.

I alt blev der bestilt mad og drikkevarer til 500 deltagere, hvilket i sig selv kostede skatteyderne 65.000 kroner eksklusiv moms.

Hertil kom en række drikkevarer som gjorde, at udgifterne til beværtning af de mange gæster eksklusiv moms kostede 78.985 kroner.

Oven i kom udgifterne til det lydanlæg, som gjorde det muligt for gæsterne til Jan Nielsens afskedsreception eksempelvis at høre talerne. Det kostede i alt 47.168,75 kroner, så receptionens samlede udgift inklusiv moms stod skatteyderne i 145.900 kroner.

Få måneder efter Jan Nielsens afskedsreception, sagde Gentofte Kommune igen farvel til en direktør.

Det i skikkelse af økonomidirektøren Jens Peter Friis, som også blev fejret med en stor reception - inklusiv moms løb udgifterne til den op i 82.250 kroner.

Dette er original graverjournalistik betalt af abonnenter og privatsponsorer på Folkets Avis. Meld dig til og støt avisen, så vi kan lave endnu mere afslørende journalistik til gavn for danske borgere.

Organisationer: 
Emner: