Primære faneblade

politik

Politik fylder meget i Danmark. For meget. Det private har i stigende grad måttet vige for politik.

Politik fylder meget i et land som Danmark hvor staten og det offentlige breder sig ind over områder som tidligere naturligt blev opfattet som det private. Som folks og folkets egen sag.

Og derfor kommer vi ikke uden om at blande os i politik. For politik blander sig i vores liv som borgere.

Populære skribenter i politik
Nedtælling
På 20. pladsen med 207 delinger
På 19. pladsen med 221 delinger
På 18. pladsen med 231 delinger
På 17. pladsen med 239 delinger
På 13. pladsen med 296 delinger
På 10. pladsen med 355 delinger
På 4. pladsen med 674 delinger
På 3. pladsen med 898 delinger