Om Lennart Kiil
Lennart Kiil er stifter af FOLKETS.DK og redaktør på Folkets Avis