Primære faneblade
Senest
privatøkonomi
En folkepensionist bliver "rundsendt" i anonymt og ansvarsløst system
imaginær uligestilling
"min påstand er at det for den enkelte kvinde i forvejen er lettere at få en bestyrelsespost end for den enkelte mand"
jobcentre har i 2020 og 2021 ikke henvist en eneste ledig til job
samfund
Der er ikke bare blevet færre selvstændige — de selvstændige er også blevet mindre selvstændige