Primære faneblade

Om Frås

Receptioner, fester, "studierejser", sommerudflugter, etc, etc – betalt af skatteyderne.