Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse KVINFO - en stærkt venstresnoet propagandasender som DU betaler

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

KVINFO - en stærkt venstresnoet propagandasender som DU betaler

Skrevet af Lennart Kiil

Forskellige politiske flertal har på skift stemt for forskellige finanslove, og KVINFO har gennem godt et halvt århundrede modtaget økonomisk støtte på skatteydernes regning. Og hvad bruges de mange hundrede millioner så på?

Det vil vi undersøge her på Folkets Avis. Vi er godt klar over, at KVINFO selv vil fokusere på andre aspekter, end dem vi tager fat i. Naturligvis kryber KVINFO ikke til korset og frasiger sig al offentlig støtte. Det forventer vi ikke.

I stedet skal vi have rejst en politisk debat om rimeligheden i, at KVINFO stadig efter så mange år er på støtten. Og her er det naturligt at starte med at afdække KVINFO's eget politiske ståsted, og de holdninger organisationen på andres bekostning søger at udbrede.

Når KVINFO gennem så mange årtier modtager så mange hundreder millioner kroner må vi forvente en form for balance i tingene.

Vores undersøgelser viser alt andet end balance. KVINFO har en meget kraftig slagsider over med det venstreorienterede.

Vores analyse af den politiske tendens i KVINFO består af to komponenter:

  1. Vi har undersøgt KVINFO's ekspertdatabase for politiske tilhørsforhold. Hvem er repræsenteret i databasen og hvilke partier dukker op hvor mange gange?
  2. Desuden har vi undersøgt den politiske vinkling af 50 artikler fra organisationens webmagasin.

Resultatet af vores analyse af KVINFO's ekspertdatabase taler sit eget tydelige sprog.

Ekspertdatabase med stor rød overrepræsentation

Søger man på 'Dansk Folkeparti', kommer der kun ét resultat frem. Meget modvilligt måtte KVINFO jo tage Pia Kjærsgaard med, da hun blev første kvindelige formand for folketinget.

Søger man derimod på et andet lidt mindre, men dog nogenlunde sammenligneligt folkeparti (partifarve undtaget), nemlig Socialistisk Folkeparti, så giver ekspertdatabasen hele 9 resultater.

Altså ni gange så mange repræsentanter fra SF som fra DF i KVINFO's ekspertdatabase.

Lidt mere inde mod midten af danske politik er bias knap så udtalt. Socialdemokratiet giver 19 resultater, mens Venstre må nøjes med 12. Stadig en markant overrepræsentation af det mere venstreorienterede af partierne.

Sammenlagt ser resultaterne sådan her ud:

Venstreorienterede: 19 (Soc) + 9 (SF) + 2 (Enh) + 5 (Rad) + 0 (Alt) = 35

Højreorienterede: 12 (Ven) + 1 (DF) + 2 (LA) + 4 (Kons) = 19

Altså 35 repræsentanter for venstreorienterede partier og kun 19 for højreorienterede partier.

En klokkeklar skævvridning med stor overrepræsentation af de venstreorienterede. Og havde Alternativet ikke været et helt nyt parti, havde fordelingen sandsynligvis været endnu mere skæv.

Havde KVINFO været en organisation, som var finansieret gennem egne midler og midler fremskaffet ved frivillige medlemsbidrag eller lignende, så havde den røde bias ikke været et problem.

Men når alle borgere uanset politisk overbevisning er tvunget til at understøtte KVINFO over skatten, så er det meget problematisk, at KVINFO har en så udtalt bias i deres ekspertdatabase.

Men hvad så med artiklerne på KVINFO's webmagasin som vi også alle tvinges til at finansiere over skatten. Er der plads til lidt mere politisk mangfoldighed der? Eller er udtrykket lige så entydigt rødt som i ekspertdatabasen?

Det viser sig faktisk, at det står endnu værre til med KVINFO's artikler. Her er tendensen fuldstændig entydig socialistisk og ikke én borgerlig-liberal vinklet artikel var der at finde blandt de 50 vi gennemanalyserede.

Sådan her gjorde vi:


Vi har undersøgt den politiske anskuelse i 50 artikler fra KVINFO's webmagasin.

Vi har vurderet ud fra nogle fastlagte kriterier om vinklingen i en artikel har været højreorienteret (borgerlig / liberal) eller venstreorienteret (socialistisk).

Eksempel: Hvis kapitalismen fremstilles som ond og staten anses som gangbart værktøj for kønspolitik (lovgivning om kvoter og lign.) er vi ovre i det venstreorienterede.

Hvis der derimod er skepsis over for staten og tiltro til, at markedet kan sikre en naturlig omend ikke altid symmetrisk kønsfordeling er vi ovre i det højreorienterede.

Hvis man respekterer familiens selvstændighed og taler imod øremærket barsel, er vi ovre i det højreorienterede.

Hvis man ikke respekterer privatlivets fred og vil blande sig i, hvordan far og mor skal fordele barslen, er vi ovre i det venstreorienterede.


Det var ikke alle 50 tekster, der havde et politisk indhold, som kunne vurderes efter disse kriterier. Men i lidt over halvdelen af de analyserede tekster kunne vi finde en overbevisning.

Samtlige disse var venstreorienterede. Samtlige!

Altså i alle de tilfælde, hvor vi kunne identificere en politisk vinkel i teksten, var denne vinkel venstreorienteret og gik på mere lovgivning og statslig indblanding.

Ikke så meget som én eneste tekst havde den vinkel, at markedet og familierne selv kunne løse ligestillingsproblemer gennem oplysning og frivillighed.

Politiske vinkel i artikler på KVINFO's webmagasin:
Venstreorienteret - 28 artikler ud af 50
Højreorienteret - 0 artikler ud af 50

Borgerlige vælgere må virkelig føle sig til grin her. Og det burde de borgerlige partier vel egentligt også. Men år efter år har de tildelt KVINFO millionerne. Tilsyneladende uden nogensinde at sætte sig ind i, hvad KVINFO har brugt dem på.

Alle skatteborgere betaler til KVINFO - og på sin vis bakker alle partier op ved at stemme for en finanslov, der forgylder den aldrende organisation. KVINFO er blevet en slags parasit der har sat sig fast på finansloven og suger penge ud den vej uden nogen for alvor tager notits af det.

På sin vis kan man sige, at Folketingets venstreorienterede partier kan være fint tilfredse med KVINFO. For KVINFO er på alle måder ræverød. Det viser vores analyser af organisations udgivelser og dens ekspertdatabase. Det har nogle partier skam opdaget.

Et parti som Enhedslisten praler blandt andet på deres hjemmeside over, at Kvinfo giver dem topkarakter i "ligestilling". Jeg skriver ligestilling i gåseøjne, fordi her naturligvis er tale om KVINFO's opfattelse af ligestilling med kvoter og tvang og hele de socialistiske våbenarsenal.

KVINFO selv har da heller ikke indtil for relativt nylig lagt skjul på sin antipati mod borgerlige partier især DF. I 2011 skrev daværende KVINFO-chef Elisabeth Møller Jensen følgende i en artikel på organisationens hjemmeside (bemærk den hånlige sarkasme):

DF har aldrig stemt for en ligestillingslov. Det er som bekendt kun de stakkels indvandrerkvinder, der er ofre for onde mænd og onde kulturer

KVINFO bryder sig ikke om DF. Og den ellers alment accepterede opfattelse - om at muslimske kvinder har nogle store udfordringer i forhold til ligestilling som danske kvinder ikke i samme omfang må kæmpe med - anerkendes ikke af KVINFO.

Jo, det gør den måske i dag. På overfladen. Fordi det er blevet nyttigt i forhold til at holde pengestrømmen fra skatteyderne flydende.

Men den hopper vi ikke på her på Folkets Avis. Gør du?

Del KVINFO - en stærkt venstresnoet propagandasender som DU betaler