Mediestøtte: Skal skatteyderne understøtte branche med gennemsnitlig månedsløn på over 45.000?

Skrevet af Lennart Kiil

Tag ikke fejl: Mediestøtten er en overførsel fra postbude og kassedamer til journalister og fotografer. Det er en overførsel fra folk der har mindre til folk der har mere.

Mediestøtten er omvendt Robin Hood.

Gør man den slags, skal der gode grunde til – hvis det overhovedet kan retfærdiggøres på nogen måde.

Mediestøtten er finansieret af skatter og afgifter, som betales af alle. Hvis mediebranchen var i knæ eller lønningerne var lave, ville mediestøtten måske give lidt mere mening.

Men det er den ikke. Tværtimod går det på mange områder ret forrygende i mediebranchen. Det vurderer vi blandt andet ud fra lønninger og lønudvikling i branchen:

Hvad tjener en journalist egentligt?

Ifølge den nyeste lønstatistik fra Dansk Journalistforbund, så tjener et gennemsnitligt medlem af denne fagforening og interesseorganisation 45.241 kroner om måneden, inklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag.

Det tyder ikke ligefrem på, at mediebranchen er økonomisk presset. Få andre brancher kan vel tilbyde almindelige medarbejdere på gulvet en månedsløn på over 45.000. Det er flot.

Og det er helt fint. Problemet er ikke den høje løn i sig selv, men det er et problem, hvis lønnen til dels er så høj, fordi man omfordeler fra andre mindre begunstigede brancher.

Medlemmerne i DJ har i øvrigt oplevet reallønsfremgang tre år i træk. Igen ikke ligefrem et tegn på, at branchen er spændt hårdt for.

For Folkets Avis er det helt naturligt at spørge, om det er rimeligt at give massive tilskud til en branche, der i forhold til mange andre tydeligvis er velpolstret, økonomisk set.

Kort sagt: Er det rimeligt at tvinge den danske befolkning til at betale for en branche der tydeligvis kan klare sig uden støtte?

Er det rimeligt at kassedamer og postbude med en løn på 20.000 om måneden tvinges til økonomisk at understøtte journalister, der tjener over dobbelt så meget?

Jeg stiller formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge følgende spørgsmål:

Er det rimeligt, at en branche som klarer sig så godt, får massiv støtte, når man tænker på at pengene jo skal tages fra andre faggrupper?

"Jeg har ikke tænkt på det i forhold til mediestøtten som sådan, for når vi går ud og laver overenskomst, så gør vi det jo med en arbejdsgiver som har forskellige typer af indtægter."

Du har ikke nogen formodninger om hvorvidt det, at der bliver tilført penge til arbejdsgiveren, altså mediebranchen, gør, at de kan understøtte et højere lønniveau end ellers?

"Jeg kan i hvert fald garantere dig for, at når vi sidder ved forhandlingsbordet, så er det ikke sådan at resultatet kommer let og ligetil."

Nej, det kommer ikke let. Det gør det nok heller ikke for faggrupper, hvis løn er den halve. Men det ændrer altså ikke ved, at mediestøtten kan være med til at holde lønniveauet kunstigt højt i mediebranchen.

Og det ændrer heller ikke ved, at andre faggrupper, som tjener mindre, betaler en del af prisen for de flotte lønninger i mediebranchen.

Mette Bock er medieordfører i Liberal Alliance. Adspurgt om lønnen i mediebranchen siger hun:

"At den massive mediestøtte påvirker lønniveauet er helt indlysende."

"Der er behov for meget store reformer og omstilling," tilføjer hun.

Liberal Alliance vil gerne af med mediestøtten, man det skal ske gradvist, så mediebranchen kan nå at omstille sig. Mette Bock kommer også ind på mediehusenes gode resultater:

"Det giver ingen mening, at store mediehuse med overskud skal modtage massiv støtte."

Og det er jo givet. Det er ikke kun journalisternes lønninger, som nyder godt af de mange milliarder, som staten kanaliserer fra skatteborgerne over i mediebranchen.

Også mediehusene og disses ledere og ejere nyder godt af denne omfordeling fra dem, der har mindre til dem, der har mere. For en stor dels vedkommende meldes altså om betragtelige overskud de senere år.

Organisationen for mediebranchen Danske Medier har desværre endnu ikke svaret på vores henvendelse. Det har medieordførere fra en række af partierne i Folketinget heller ikke.

Vi er langt fra færdige med denne sag.

Dette er første artikel i vores serie om Tåbelige Tilskud og Åndsvage Afgifter.

Omtalt lønstatistik:
Dansk Journalistforbund - omtale af lønstatistik