Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Virkelighedsfjerne trepartsforhandlinger

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Virkelighedsfjerne trepartsforhandlinger

Praktikordninger. Et arbejdsmarked a la Tyskland med dobbelt arbejde til de lavestlønnede. Indslusningsløn. Tilskudsordninger. Bonuser til arbejdsgivere og kommuner. Vrøvl og bavl. Tåbelighed på tåbelighed.

Kan vi blive enige om to ting?

Det vigtigste for arbejdstageren mht. løn er nettolønnen. Altså, hvad de kan betale regninger for, købe mad for, etc.

Det vigtigste for arbejdsgiveren mht. løn er bruttolønnen. Altså hvor mange penge, der skal ud af virksomhedens pengekasse for at få varetaget en given funktion.

Vi har samtidigt en række job, der primært bliver varetaget af østarbejdere. Disse job er typisk lavere lønnet. Men hvorfor kan det svare sig for østarbejderne at tage disse job, når de mennesker, vi har på overførselsindkomster i Danmark, ikke vil tage dem?

Fra den siddende beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen, 's side lyder det, at danskerne blot er dovne, så hvis man sætter kontanthjælpen ned, så skal vi nok få de dovne til at tage de job.

Det er naturligvis noget frygtelig vrøvl, den tidligere administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening dermed fyrer af, men det fungerer samtidig glimrende som populistisk reklamegas, der spækker godt i stemmeboksen, for det friholder enhver skattebetaler fra at have ondt af de mennesker, der med den ret voldsomme nedskæring i kontanthjælpen står til at miste boligen... hvis man altså ikke tager et job med en 80 timers arbejdsuge for at overleve med det nuværende lavtløns- og skatteniveau. 80 timers hårdt fysisk arbejde vel at mærke.

Men lad os se på, hvorfor østarbejderne så kan leve af de lave lønninger: Det kan de, fordi de:

1) enten som udenlandske lønmodtagere får diæter, der opvejer deres leveomkostninger, samt hvis de er ansat i et polsk firma, der har enterprisen hos det danske firma, aflønnes som lønmodtagere i Polen og betaler 14% i skat i Polen.

2) eller selv har et udenlandsk registeret firma, eksempelvis i Polen, hvor de kun betaler 10% i skat.

Dertilkommer, at disse østarbejdere ofte er indkvarteret rundt omkring under ret kummerlige forhold for en billig penge. Og at de har ret til diverse bidrag fra den danske stat til børn og lignende, hvilket altsammen samlet set gør arbejdet mere attraktivt, hvis man endda skal leve af pengene i Polen.

Det er naturligvis ikke i Danmarks interesse, at skatter først bliver svaret i Polen i stedet for i Danmark.

Ej heller er det hensigtsmæssigt, at nettolønnen bliver anvendt i Polen i stedet for at sætte gang i hjulene i Danmark.

Og er det er naturligvis ikke ønskværdigt at have folk på overførselsindkomster, når de i stedet kunne være i lønnet arbejde, hvis de fysisk og psykisk ellers magter det.

Men – uvist af hvilken grund – er der INGEN af de herrer og damer politikere, der griber efter den enkleste, mest effektive løsning, der samtidigt er til alles bedste. For lønmodtagerne, for arbejdsgiverne og for staten. Og til en delløsning af flygtningesituationen, hvor man ellers foreslår uendelige praktikløsninger, indkøringsforløb, etc.

Løsningen er en markant nedsættelse af skatten på de laveste lønninger. Det er ikke uendelige tilskudsordninger og bureaukrati.

Ved at nedsætte skatten på de laveste lønning udligner man den voldsomt store forskel på brutto- og nettolønningerne for danske lønmodtagere.

Det tab, som staten lider ved manglende skatteindtægter, bliver mangefold udlignet ved, at folk ikke længere er på overførselsindkomster samt ved, at skatten på lønnen ikke bliver betalt i udlandet.

Gartnerierne, der er en af de erhverv, der oftest ansætter østarbejdere, vil dermed eksempelvis have mulighed for at være konkurrencedygtige overfor udlandet, da de ikke bliver presset på lønudgifterne. Dette vil kunne medføre, at vi i højere grad kan købe danske grøntsager og frugt i stedet for udenlandske ditto - der i øvrigt ofte er udsat for langt større kvanta sprøjtegifte end i Danmark. Så udover at nedbringe importen af disse varer, kan vi måske endda øge eksporten.

Ved at nedsætte skatten på de laveste lønninger giver man samtidigt et løft til de danske lavtlønsarbejdspladser, således at tale om nedsættelse af virksomhedsskatterne er irrelevant i samme grad.

Dette kræver i princippet trepartsforhandlinger, men det kunne om nødvendigt indføres af folketinget uden arbejdstagerorganisationerne. Der er dog ingen grund til at organisationerne skulle være imod, da det netop ville ligestille de danske arbejdstagere med de udenlandske samtidigt med, at man kunne droppe vanvittige ideer om, at flygtninge skulle placeres foran i køen, når jobbene bliver udbudt.

Drop praktikordninger. Drop løntilskudsordninger. Drop bureaukratiet! Og hold op med at skære i kontanthjælpen, der således kan hjælpe folk, der hverken fysisk eller psykisk kan arbejde.

Sænk skatten på de laveste lønninger! Nedsæt den markant. Indfør mellemskat i stedet.

Hvor svært kan det egentlig være?

Del Virkelighedsfjerne trepartsforhandlinger