Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Tillidskrise og totaludsalg

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Tillidskrise og totaludsalg

Skrevet af Thomas Vilhelm

Tilliden til vores folkevalgte på tinge, i regionerne og kommunerne er i bund, og det politiske og administrative system er under hårdt pres til skade for den demokratiske beslutningsproces.

Dette kunne lyde som en noget forhastet og bombastisk domsafsigelse over hele det politiske Danmark, men den er desværre fristende at fælde i kølvandet på de senere måneders begivenheder præget af flere ministres uheldige optræden, der enten har ført til retræte eller kraftige ridser i lakken efter pinefulde samråd i diverse kontroludvalg, der har som funktion at kigge regeringens medlemmer mere end blot over skuldrene.

Når hertil lægges hjemsendelsen af en magtfuld departementschef og embedsmænd i flere ministerier i den forløbende uge med henblik på at gennemføre alvorlige tjenestemandsforhør, tegner der sig et klart billede af, at noget er ravruskende galt. Mange vælgeres dom over systemet i de trykte, elektroniske og sociale mediers åbne som lukkede debatfora herunder især facebooks bærer kraftigt præg af alle disse historier. Resultatet er vrede og mistillid græsende til direkte mistænkeliggørelse, som i sin værste og mest rendyrkede form kan føre til hetzlignende tilstande. Magtens pris?

Det står slemt til, er mange enige om, men hvor slemt er det egentlig?

Det opfattes utvivlsomt af en del som slemt, når politikere medvirker til borgmesterkup, hurtige partiskift efter et valg for at få mest ud af deres mandat og derudover fråser med midlerne – især til eget forbrug. Det kan Løkke nok tale med om. Men i sin inderste kerne er alt dette blot symptomer på en politisk og administrativ kultur, som er opstået gennem de senere årtier med rod i fejlslutninger og mangel på dømmekraft under udøvelsen af den magt, et mandat eller en høj placering i embedsapparatet giver en.

En analyse bestilt af det politiske magasin Altinget understreger pointerne i nærværende leder, idet tallene taler et klart og entydigt sprog. 36 procent i undersøgelsen offentliggjort mandag den 6. januar har stor eller ret stor tillid til politikerne. Fra midten af 1990´erne og frem til sidste folketingsvalg i 2011 lå de størrelser på mellem 54-70 procent. Vi er tæt på en halvering her. Ca. 62 procent giver i dag udtryk for at nære ret eller meget lille tillid til dem, de selv har været med til at stemme ind.

Årsagerne til dette styrtdyk kan vel tænkes at være de allerede nævnte kombineret med en flerårig økonomisk krise og en opfattelse af, at det pt siddende Helle Thorning Schmidt styre har gjort sig skyld i at bryde de løfter, som det gik til valg på at få gennemført.

Folketingets formand Mogens Lykketoft (S) og tidl. minister Bertel Haarder (V) anerkender problemet og mener begge, at politikerne selv bærer en del af skylden for udviklingen. De efterlyser større ærlighed fra politisk hold i relation til, hvad der kan gennemføres, og hvad der reelt set er råd til. Det er for så vidt vanskelig at være uenig i denne hensigt.

Dog ligner det et rent totaludsalg af integritet og troværdighed overfor sig selv, kolleger og ikke mindst befolkningen, når ministre og deres DJØFicerede håndlangere direkte lyver eller pynter på de faktuelle forhold og tal, som lægges til grund for den konkrete lovgivning, der kan ende med at få små og store konsekvenser for hr. og fru Hansen. Netop set i denne sammenhæng er den vedtagne revision af offentlighedsloven en katastrofe.

Embedsværk under lup

Det er tilsvarende dybt kritisabelt, når det ellers højtbesungne, uafhængige og altid korrekte embedsværk i misforstået loyalitet fylder deres chefer med misinformation for at redde dem og muligvis også sig selv ud af en dum knibe, de er endt i – forskyldt som uforskyldt. Vi må forlange, at sandheden skal frem uanset, hvor grim den er og upåagtet af dens konsekvenser. Ellers vender tillidstallene aldrig tilbage til fordoms højder.

Dette kræver, at den enkelte minister viser styrke, klar ledelsesstil og politisk vilje, så hans eller hendes højtlønnede ansatte ikke er i tvivl om, hvem der i sidste ende har magten og det reelle ansvar. Derudover er det ligeledes klogt at huske på for den pågældende minister, at vedkommende er at betragte som folkets tjener og derfor kan komme til at stå til regnskab overfor det, når noget går i den forkerte retning.

Alt for meget ser ud til at gå i den retning med udgangspunkt i januar 2014, og udviklingen skal vendes hurtigst muligt – hellere i går end i dag. Derfor tillader vi os på dette organ atter at minde om vores bon mot: ´Fordi demokrati betyder folkestyre.´ Det kan helt åbenlyst ikke gentages for tit.

Del Tillidskrise og totaludsalg