Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Kvinde-veto på stillingsopslag bekymrer institutleder

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

Kvinde-veto på stillingsopslag bekymrer institutleder

Skrevet af Lennart Kiil

Ledelsen på Københavns Universitet tager i dag stilling til et forslag om, at job-opslag uden kvindelige ansøgere fremover annulleres. På Datalogisk Institut advarer lederen imod forslaget: En sådan regel kan blive dyr og upraktisk at håndhæve.

SE OGSÅ: Riisager: Kvinde-veto på jobopslag anerkender ikke kvinder og mænds forskellige valg

Langt hovedparten af de studerende på Datalogisk Institut på Københavns Universitet er nemlig mænd. Og det samme er ansøgere til instituttets forsker-stillinger. Lederen af instituttet, professor Martin Zachariasen, fortæller, at det jævnligt hænder, at ingen kvinder ansøger en opslået stilling.

SE OGSÅ: Er ledelsen på Københavns Universitet sin opgave voksen?

"Hvis der er mange ansøgere, så kan der godt være en enkelt kvinde blandt, men det er ikke ualmindeligt, at der slet ikke er kvinder i ansøgerfeltet," siger Martin Zachariasen.

Derfor vil en politik udstukket centralt fra ledelsen på Københavs Universitet, om at stillinger, der ikke modtager ansøgninger fra kvinder, skal nedlægges, få store konsekvenser på hans institut.

"Der er ingen tvivl om, at det kan ramme os. Der er jo nogle særlige fagområder, hvor det vil ramme ekstra hårdt," forklarer Martin Zachariasen, og han fortsætter, "jeg håber også, der bliver en kattelem i den regel."

Om der bliver en kattelem i forslaget vil vise sig. Forslagets indhold er endnu ikke fastlagt fuldt ud. Hvis forslaget bliver vedtaget i den form, der har været diskuteret i offentligheden, ser det ikke godt ud for Datalogisk Institut.

"Hvis ikke man får en mulighed for en kattelem i ordningen inden for udvalgte områder, vil det være utroligt upraktisk - og et meget stort ressourcespild også," slutter institutlederen af.

Rammer Naturvidenskabeligt Fakultet hårdere end resten af universitetet

Problemet med ansøgning er generelt for universitetet, fordi forsker-stillinger er meget specifikke, og dermed er ansøgerfeltet langt mindre end på generelle stillinger andre steder i samfundet.

Ofte vil der kun være en håndfuld reelt kvalificerede ansøgere til en forsker-stillinger, så overalt på universitetet vil der alene ved de tilfældigheder, der altid gør sig gældende ved små antal, ofte opstå en situation, hvor der enten ikke er kvinder eller mænd i ansøgerfeltet - og så vil reglen træde i kraft.

Det vil medføre en betydelig forøgelse af det administrative og bureaukratiske arbejde omkring stillingsbesættelse, advarer blandt andre professor Hans Bonde, som selv er ansat på Københans Universitet, og for nylig udgav en bog om ligestillingspolitik på blandt andet univeristeterne.

På det Naturvidenskalige Fakultet, som også Datalogisk Institut er en del af, vil problemet dog være langt mere udtalt end på den resterende del af universitetet, for her er der mange områder, hvor der er meget få kvinder, så her vil ledelsens forslag føre til store faglige og administrative vanskeligheder og krumspring.

"Der er tekniske-naturvidenskabelige områder, hvor der er meget få kvindelige studerende og forskere, her vil det være endnu mere absurd at kræve kvinder som ansøgere til alle stillinger," siger Hans Bonde.

Vi har brugt en del tid på at få en kommentar fra ledelsen på Københavns Universitet, men det var desværre ikke muligt.

Del Kvinde-veto på stillingsopslag bekymrer institutleder