Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse De rigtige samfunds problemer!

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

De rigtige samfunds problemer!

Skrevet af Lars Rex Mundi

Der er en del forskellige problemer i vort samfund, som påvirker individet. For den enkelte som står i en sådan situation kan dette problemerne virke voldsomme. Der kan være nogle følger af denne problemstilling såsom mobning, overgreb, ensomhed, misbrug af forskellige art, bare for at nævne nogle få emner som de fleste i vort samfund er løbet på eller har kendskab til.  

Men en af de ting som ofte dukker frem i disse debatter er bestemte grupper der vil sætte en dagsorden i forhold til hvilke problemer der er vigtigere end andre. Ofte dukker denne gruppe frem; Feministerne, som ofte har en mening om hvilke problemer der er vigtige i ligestillings debatten og hvad det er vi skal sætte fokus på og bruge penge på. Men en af de faldgrupper som er i feminismen er en fastlåst opfattelse af vort samfund og de problemer som er forbundet med de forskellige køn.

Når man snakker om vold mod mennesker, så er den automatiske opfattelse at det er mænd der udøver denne mod kvinder eller andre mænd. Men det viser sig at mænd også udsættes for partner vold, både fysisk og psykisk. Det har en pris for disse mennesker som udsættes for disse overgreb, både menneskelig men også ret samfundsmæssig pris. Ja, der er flere kvinder som udsættes for vold. I min optik er vold, om det er fysisk eller psykisk, mod et andet menneske, hvad end det er en kvinde eller en mand, ikke acceptabelt.
 

·         Ca. 29.000 kvinder og 10.000 mænd med dansk statsborgerskab i alderen 16 til 74 år skønnes at have været udsat for fysisk partnervold.

·         Ca. 33.000 kvinder og 13.000 mænd i hele befolkningen skønnes årligt udsat for fysisk partnervold.

·         Det skønnes, at ca. 10.000 kvinder årligt er udsat for gentagen og grovere fysisk vold.

http://www.danner.dk/danish-hjaelp-og-radgivning/viden-om-vold/fakta-om-vold/

Ofte er det man sætter fokus på ved overgreb at det sker fra mænd mod kvinder. Det kan være af seksuel art, at en kvinde får sin grænse brudt enten ved berøring, bliver taget på eller fysisk tvunget til samleje eller at hun oplever at blive kaldt nogle forskellige ting. Dette kan påvirke den kvinde som udsættes for det. I disse år er der debatter om hvordan man skal komme dette problem til livs og sætte fokus på dette. For det påvirker samfundet når mennesker bliver ofre for en forbrydelse.

Hvor mænd udsættes for overgreb har dette nok mere en fysisk karakter, så som at få tæsk. Dette kan både havde nogle fysiske men også nogle psykisk problemer forbundet med sig. Ofte er der ikke den samme opfattelse af dette som et samfunds problem som hvis det havde været en kvinde der var udsat for det. Ja, mænd kan også udsætte for voldtægt, men dette problem ses ikke på samme måde som hvis det havde været en kvinde der var udsat for dette. Det virker lidt som om denne debat i ligestilling ofte sætter mere fokus på hvilket køn du er, end at sætte fokus på hvad problemet er.

Når man kigger på nogle problemer som mænd står over for og hvilke som sættes fokus på som samfunds problemer, så kan man ikke andet end at begynde at undre sig. Hvis man kigger på børne området, så er det ofte en selvfølge at barnet tilfalder kvinden og hvis en mand har haft et one-night stand, ja så har mand ikke ret til at se sit barn men skal stadig betale. Hvis man har været sammen med en kvinde over længere tid så kan man få lov at se sit barn hver 14. dag, men skal betale. Når man kigger på et område som dating så er det ikke et problem at lavtlønnede mænd bliver klippet fra på dating markedet, for ofte er det svar som disse mænd får at de jo bare kan tage sig samme, men spørgsmålet er; hvordan skal disse mænd tage sig sammen når de bliver klippet fra. Jeg har en masse venner som arbejder som social og sundheds hjælpere og ofte er de ikke lige kvinders type, af den ganske enkle grund, altså deres arbejde. Igen er dette ikke et samfunds problem, men havde de været kvinder ville det have været et samfunds problem.  

For hvis det havde været kvinder der haft dette problem så skulle vi handle på disse problemstilling hvad end dette måtte være, men nu er det mænd og så er det ikke på samme måde vigtigt. For bare at nævne noget hvor man har sat fokus og hvor der er blevet sat penge af til at løse dette problem så er der kunstig befrugtning. På dette punkt kan man se et problem fordi kvinder er i stand til at sætte sig ind i denne problem stilling og faktisk er det tankevækkende at ligestillings problemer mere handler om køn end om hvad problemet er.

Men ofte får feminister disse problem til kun at handle om kvinder og hvor sårbare kvinder er. Ofte bliver mænd fremstille som værende skyld i disse problemer. Man kan undre sig over at feminister ikke ønsker at sætte fokus på at mennesker som udsættes for denne form for problemer, i stedet for at blive ved med at kun at sætte fokus på kvinder. Måske har feminisme sat sig selv fast i en bestemte rolle, som betyder at det de er nødt til at ændre er hele deres opfattelse, men også at de er nød til at rette på det kæmpe litteratur område som er på markedet og samtidigt bliver man vel nød til at komme med indrømmelser som måske vil være en torn i øjet på samme gruppe og sikkert vil ses som et nederlag. Så det handler vel om en form for stolthed man skal bide i sig.

Del De rigtige samfunds problemer!