Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Hvad er meningen? Hvor er det personlige ansvar?

Selvfølgelig er der forskel på levealder.

DR kører for øjeblikket løs med et tema om forskellen i levealder, lægebesøg mv. Tonen er, at det er helt urimeligt, at dem med lavere indkomst har kortere levetid og på grund af livsstil, sygdom og andet må gå mere til læge, være mere indlagt mv. Derfor skal der bruges flere ressourcer på dem.

Lad og lige se på det igen og specielt i lyset af historien i P4 i morges.

Efter min hukommelse var den interviewede person en kvinde i fyrrene. Hun havde stort set været på kontanthjælp hele livet, led af sukkersyge og KOL. Vi kan nok tillade os at gå ud fra, at hendes KOL ikke er en arbejdsskade og derfor stammer fra, at hun har røget, og det gør hun fortsat på trods af sin KOL. Hun var godt klar over, at hun nok kunne få det bedre ,såfremt hun ikke røg og hun kunne nok også styre sin sukkersyge bedre, som hun udtrykte det. ”Men der var jo så meget andet”, som hun udtrykte det.

Der er ingen tvivl om, at tager vi hende som eksempel, så står der kortere levetid og store træk på de sundhedsmæssige ressourcer over det hele.

Hvorfor er der så nogen, der lever længere? Ja det vil man gerne forklare gennem deres bedre indkomster og deraf følgende sundere liv. Er det nødvendigvis sådan, det hænger sammen?

Kunne det måske være så enkelt, at folk der lever længere ganske enkelt har taget ansvaret for deres eget liv på sig og at denne evne også medfører et generelt højere indkomstniveau?

Alle der er under 75 år i dag ved, at rygning er usundt og at risikoen for diabets øges med overvægt dårlig kost mv.

Jeg efterlyser det personlige ansvar og ikke blot en misvisende og forældet frase om, at de rige lever godt og de fattige dårligt og det er synd for de fattige.

At udbetale kontanthjælp og tillade, at den går til tobak mv., og dermed, for nogle, en foruroligende hurtigt glidebane frem mod en tidlig pension uden deltagelse på arbejdsmarkeder, er helt hen i vejret.

Vi er tvunget til at påtvinge folk det personlige ansvar, såfremt de ikke selv tager det.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
Vi er 0 abonnenter – vi skal højere op!
Abonnenter Svarer til
1 1 stor fadøl
200 Kontanthjælp, 0 børn
1000 DR-journalist
5000 Maria Rørbye Rønn