Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Det store skatterøveri

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Det store skatterøveri

Skrevet af Ole Witt-Hansen

At Skat på grund af et fejlbehæftet IT-system ulovligt har indkrævet restancer, der har vist sig forældede, og at et andet IT-system har fastsat ejendomsværdier, som er helt hen i vejret, er selvfølgelig en skandale og et forvaltningsmæssigt svigt, men det befinder alligevel ikke i kategorien magtmisbrug eller kriminalitet.

For selvom mange borgere uretmæssigt har lidt et personligt økonomisk tab, så har dette jo ikke udløst en personlig vinding hos ansatte i Skat.

Anderledes forholder det sig med de (skønnet) 6,2 milliarder, der er udbetalt som refusion til aktionærer bosat i udlandet for beskatning af aktieudbytte.

6,2 milliarder er jo et ganske stort beløb, sammenligneligt med besparelserne på finansloven. Så stort, at svindelen kan have haft en direkte indflydelse på forvaltningen af statsfinanserne.

For en lægmand, forekommer det imidlertid fuldstændig ubegribeligt, at man kan få udbetalt så store beløb fra Skat, uden at hverken modtagernes identitet er blevet fastslået, eller berettigelsen af kravet om refusion er blevet berigtiget.

Hvis svindelen, der har stået på i 3 år, var foretaget af danske statsborgere, ville man dog i det mindste have ulejliget sig med at anmode om modtagerens personnummer. Så man må antage at svindelen er foretaget af personer med en forfalsket udenlandsk identitet.

Det virker alligevel aldeles ubegribeligt, at det ikke er blevet undersøgt, om den udbetalte refusion af skat af aktieudbytte, havde sit modstykke i tilbageholdt udbytteskat.

Når størrelsen af refusionen, som andrager 30% af udbyttet, er i milliard klassen, må svindlerne jo også været i samme økonomiske vægtklasse som kapitalfonde. 

Men som man kunne læse i Berlingske Business den 25. september 2015, har bagmandspolitiet efter en måneds efterforskning, hverken kunnet spore, hvor pengene er forsvundet hen eller fastslå identiteten af svindlerne.

Det dybt problematiske er imidlertid, hvordan udlændinge skulle have opdaget et åbent drænrør til den danske statskasse, uden først af have erhvervet et meget indgående kendskab til administrative arbejdsgange i Skat, som ellers kun er kendte for en begrænset kreds med tavshedspligt.

I en lignende situation i anden statslig institution (i et andet land), ville man have svært ved at frigøre sig fra en tanke, at svindlen ikke kunne være gennemført uden ”faglig bistand” fra personer med en helt usædvanlig god indsigt til Skats interne administration. For sådanne oplysninger findes vel næppe på Internettet.

Men som man har kunnet læse i dagspressen den 10. juni, er der i al hemmelighed blevet rejst sigtelse mod en central medarbejder i Skat.  Selvfølgelig! Hvad ellers?

 

Ole Witt-Hansen

Grevehaven 12, 2670 Greve