Satire og magtkritik siden 2013

Folkets Avis har brug for meget mere opbakning!

Politiken forsøgte at kvase Folkets Avis

Men den magtkritik, den bidende satire og ikke mindst den vedholdende kritik af de gamle medier som kun findes på Folkets Avis, er 100 procent afgørende for Danmarks fremtid og den oplyste og alsidige debat.

Støt her - lige nu

Nedlæg Dansk Retursystem

Af Peter, 20. juni, 2016

Da jeg var barn, var alle øl- og sodavandsflasker af glas, og husholdningsaffald noget man smed i en kraftig papirsæk.

Dengang var der ikke fokus på voksende affaldsmængder, men flaskepantsystemet var en spæd start for genanvendelsesindustrien, og det forhindrede hensmidte knuste flasker i naturen. Et vældig fint initiativ.


Siden da er der sket meget...

 

Glasflasken findes snart kun som øl. Plasticflasken har taget over, og aluminium er introduceret.

Nær alle husstande har fået pålagt kildesortering af husholdningsaffaldet, og det har dannet grundlag for levedygtige industrier.

Nu er flaskepantsystemet faktisk blevet en klods om benet. Husstandene skal sortere pantplastic fra andet plastic, og pantplasticen skal de brænde benzin og diesel af for at komme af med, mens resten af sorteret plastic, metal, pap, papir, glas og flere andre kategorier afhentes af det lokale genbrugsselskab.

 

Når man som jeg, bor ude på landet, handler man ind når man er på vej hjem fra et ærinde, og har grundet lugten ikke sækken med pantflasker liggende i bilen, og så hober de sig op hjemme i garagen.

Ud over at være en ekstra unødig arbejdsbyrde for mig, så kan jeg ikke lade være at tænke på al den unødige arbejdstid, som supermarkederne er nødt til at afse til behandling at returflasker, og hvilke andre arbejdsprocesser, der følger efter.

Går man ind på Dansk Retursystems hjemmeside, kan man se at deres omsætning ligger på 1,8 mia årligt, og det dækker nok ikke flaskedrengene.

Man kan samtidig se, at kun 90% af emballagen kommer retur. Det vender man dog hurtigt til en vinder, idet de overskudspenge det har givet, kan bruges til at forbedre flaskepantsystemet – og en stand på Folkemødet på Bornholm kunne jeg se.

At systemet ikke er perfekt erkender de selv, idet de på siden opfordrer folk til at aflevere deres grænsedåser sammen med pantdåerne.

 

Det virker i øvrigt uhygiejnisk at supermarkedet er en kombination af affaldsstation og forhandler af friske fødevarer. Det er ikke noget medarbejderne må skifte imellem uden særligt hygiejnekendskab.

 

Alt i alt mener jeg at Dansk Retursystem er overhalet af virkeligheden, og nu blot er en klods om benet.

Styrk den lokale indsamling i stedet. Lokal sortering, lokal afhenting, og derudover guider hensmidt affald til manglende affaldsbeholdere.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her