Primære faneblade
Åben

Gratis

Kommune anmeldt

Vi har dags dato sendt anmeldelse til Datatilsynet da vi mener af Holbæk kommune har handlet i strid med data lovgivningen ved af vider give personfølsomme oplysninger til de svenske myndigheder og vi vil nu have tilsynet ord for af de har handlet i strid med gældende lovgivning for derefter af kunne lave en politi anmeldelse 

Tekst sendt til Datatilsynet 

Vil hermed gerne påklage af en ansat i Holbæk kommune i slutningen af maj måned 2016 har vider givet person følsomme oplysninger til Malmø kommune  i forbindelse med af vi ventet et barn mere i Sverige hvor vi har været bosat siden 19 feb. 2016 oplysningerne der er videregivet vedrøre vores mellemste barn der er anbragt af Holbæk kommune og har således ikke noget af gøre med det barn vi lige har fået i Sverige følgende dokumenter er vider sendt bla. Psykologiske undersøgelser fra starten af maj 2016 samt domsudskrift fra retten i Holbæk. Vi har hverken givet vores samtykke til  oplysninger blev videregivet og heller ej ønsket dette der er ikke på noget tidspunkt blevet forsøgt indhentet vores samtykke fra den ansatte i Holbæk kommune vi er ret sikre på af det er en utilsigtede handling fra Holbæk kommunes side af og af den pågældende sagsbehandler  har handlet på egen hånd og dermed misbrugt sin stilling i det kommunale til af indhente de oplysninger og vidergivet dem uden det har været i Holbæk kommunes interesse 

vi mener det er i strid med persondataloven paragraf 8. Stk 1  
Persondatalovens § 8, stk. 1, omfatter oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end dem, der er nævnt i § 7.

Særligt for de sociale myndigheder gælder, at de former for følsomme oplysninger, som er opregnet i § 7, stk. 1, og i § 8, stk. 1, efter persondatalovens § 8, stk. 3, kun må videregives, hvis den berørte person enten har givet udtrykkeligt samtykke hertil, hvis videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, eller hvis videregivelse er et nødvendigt led i myndighedens sagsbehandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre sine tilsyns- eller 

Mvh Joachim

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?