Primære faneblade

Lukket

De etablerede medier versus Folkets Avis

De gamle medier elsker at fremstille sig som borgernes vagthunde. Men hvordan kan vi forvente, at de for alvor går i kødet på politikere og embedsmænd, når de modtager massiv støtte direkte fra disses hænder?

Svaret er naturligvis, at det kan vi ikke. Medierne er ganske enkelt ikke uafhængige af det politiske system. Det betyder ikke, at medierne ikke tager enkeltsager op og kritiserer magtfulde mennesker i statsapparatet. Jo, tak. Den slags journalistik har vi rigeligt af.

Nej, det, mediestøtten sikrer, er, at medierne ikke for alvor tør tage et opgør med embedsmændenes og politikernes magtovertagelse her i Danmark. Man bider vel ikke den hånd, der fodrer en.

Eller formuleret som et spørgsmål: Ville du stole på en institution, der selv betalte de "uafhængige" konsulenter, der skulle føre tilsyn med den?

Nej, naturligvis ikke. For konsulenterne ville jo nok pege på nogle småting, der ikke var i orden. Men naturligvis ville de ikke for alvor kritisere dem, der betaler regningen. Sådan er det bare.

Og det er måske også fint nok, at vi har en række medier i Danmark, der langt hed ad vejen er statsmedier til trods for deres selvforståelse som uafhængige.

Statsstøtte eller folkestøtte

Det vigtige er, at man som læser ikke lader sig narre. At man forholder sig kritisk til disse medier. Alle medier, der får støtte, bør tages med et gran salt. Ja, det bør vel egentligt alle medier i det hele taget, men særligt dem der er på mediestøtten.

Man gør sig selv en tjeneste ved også at læse de virkeligt uafhængige medier. Dem som ingen mediestøtte får - om ikke andet som supplement til de etablerede og statsstøttede medier.

Her fra Folkets Avis skal der også lyde en appel om direkte at støtte de ustøttede medier.

Når støtten kommer direkte fra folket - direkte fra borgerne - bliver det også folkets interesser, der kommer i centrum. Lige så vel som de medier, der er på statsstøtte - den såkaldte mediestøtte, varetager statens interesser.

Husk: Det er den, der betaler for musikken, som bestemmer, hvad der spilles. Og hos os kommer støtten ikke fra staten, men fra folket.

11/12/2019 - 15:36
Organisationer: 
DJØF
Emner: 
pressefrihedmediekritiksystemkritisk journalistikkritisk journalistik