Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Er skilsmissebørn nødvendigvis tabere?

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Er skilsmissebørn nødvendigvis tabere?

Skrevet af Thomas Gyldborg

Jeg faldt over dette blogindlæg via facebook. Tallene viser, at børn fra kernefamilierne klarer sig bedre end børn fra skilsmissefamilier. Davids tal er givetvis rigtige, men han glemmer et par facetter. Det er højst sandsynligt grundet overskuddet, at kernefamilien i forvejen har holdt sammen. Kernefamilien er under et stort pres i disse år, specielt familierne med mere end 2 børn. Som jeg fremhævede for et par år siden i information, lægges der op til at forældrene skal være meget mere deltagende i børnenes skole og institutionsliv. Oveni i dette er der eksempler fra mediebilledet om idealerne for det perfekte liv, som kun et fåtal kan leve efter. Reelt kan ingen leve efter det, såfremt de skulle opfylde alle glansbillederne. Vi vil det bedste for vores børn, men bliver opslugt at et informationssamfund, der byder på et så stort overflødighedshorn, at ethvert tilvalg medfører et fravalg af andet. Den dårlige samvittighed kommer derfor snigende, om vi vil det eller ej.

Hvad, David oveni glemmer, er, at for at man kan være noget ordentligt og reelt for andre i det lange løb, skal man først og fremmest være der for sig selv. I de succesfulde kernefamilier lader det sig også gøre at give plads til hinandens individuelle ønsker og krav og bygge hinanden op. Nogle af disse ønsker og krav bliver dog automatisk tilsidesat, når kravene fra skoler og institutioner bliver forsøgt imødekommet. Derfor bliver den sidste sparsomme tid nogle gange en kamp mellem forældrene, fordi der ikke er plads til det hele. Nogle af disse problemer bliver faktisk løst med skilsmissen, som jeg har skitseret tidligere. Skilsmissen gør det derfor muligt at blæse og have mel i munden.

Oveni alt dette kommer der også det faktum, at mange efter en skilsmisse finder en anden partner. Man skal ikke underkende stedforældres roller. Mine egne børns stedfar er en positiv faktor i mine børns liv, og jeg har ingen tvivl om, at min kæreste på et tidspunkt også nok skal blive en fabelagtig stedmor. Vi skal bare aldrig glemme, hvem der er børnenes rigtige mor og far, da disse med større sandsynlighed vil have børnenes tarv in mente. Hverken for vores børn eller for vores stedbørn. Hvis vi har vores ansvar in mente, tror jeg ikke problemet er kernefamiliens opbrydning. Jeg tror, problemet ligger andre steder.

Jeg har erfaret, at mange skilsmisser ikke er ligeså gode, som min var. Nogle bryder ud i en regulær krig mellem forældrene, mens andre blot bliver til, at den ene forælder (oftest moderen) bliver alene med børnene uden støtte fra den anden part. Det er i disse skilsmisser, vi skal finde tallene bag statistikkerne, som David henviser til i sit indlæg. Der er mange grunde til disse problemer, men at tvinge disse forældre til at blive sammen vil kun gøre skidt værre. Hvis vi skal gøre noget for børnene her, skal vi give tilbud om hjælp til, at disse mennesker kan finde muligheder for et godt frivilligt samarbejde i stedet. P.t. foregår det via tvang gennem statsforvaltningen. Dette gør kun at den ene part ofte vil føle sig som en taber i spillet og arbejde imod. Mulighederne for familievejledning er, via det jeg hører, ofte overset.

Skal vi gå tilbage til Davids indlæg om, at der er for mange skilsmisser, vil han indføre en masse rettigheder til de gifte, som de enlige ikke skal have. Problemet ligger i mine øjne et andet sted. P.t. er der en masse positive rettigheder ved at være enlig forælder. Jeg nævner i flæng: Forhøjet børne-/ungeydelse, friplads i institutioner, skattefrit børnebidrag fra den anden forælder, forhøjet SU eller kontanthjælp og forhøjet boligtilskud. Dette er de umiddelbare tilskud og fradrag jeg lige kan huske. Lad mig vide hvis der er flere. Der er selvfølgelig også flere udgifter forbundet med at blive alene, men almen hovedregning siger at det i mange tilfælde godt kan betale sig at blive skilt. Dette faktum gør ikke bare at skatterne automatisk bliver forhøjede, men også at nogle ikke kæmper for forholdet i den grad, de måske ellers ville.

Alt i alt så har David ret i sine tal, men at ligge skylden udelukkende på skilsmisserne er i mine øjne forfejlet. Hans løsning med at give kernefamilierne flere privilegier er også den forkerte vej at gå i et allerede skatteplaget land. Jeg appellerer i stedet for til at folk kommer ud af deres curlingtilstand og begynder at tænke selv for deres egen og for deres børns skyld.