Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Danmarks kultur graver lystigt sin egen grav

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Danmarks kultur graver lystigt sin egen grav

Skrevet af Jon Loldrup
For menneskers vedkommende har kultur en altafgørende indflydelse på disse parametre. Den danske kultur er tilfældigvis en af verdens dårligste til at ægge dens bærere til at reproducere sig. PT. ligger fødselsraten på 1.7 barn pr. kvinde. I en verden med åbne grænser har det forhold kun to mulige konsekvenser: enten vil kulturen forsvinde, i konkurrencen med andre kulturer, eller også vil den nå at lave sig selv radikalt om, så den bedre kan klare sig i konkurrencen.

Der er dog næppe udsigt til, at den danske kultur forandrer sig til en formynderisk størrelse, der indoktrinerer sine bærere til at oppebære en konstant høj reproduktionsrate (og hvem har også lyst til, at kulturen iklæder sig det antræk?). Dermed er det mest sandsynligt at kulturen svinder ind og marginaliseres, sammen med sine bærere.
 
Men hov, kultur spreder sig jo ikke kun fra forældre til børn - den kan også gå fra ven til ven! Det er sandt, men denne spredningsvektor er af ubetydelig størrelse, sammenlignet med spredning fra forældre til børn. Det gælder for alle kulturer, og det er derfor ikke noget der har afgørende indflydelse på ligningen.
 
Fra vores synspunkt synes vores skæbne trist, men det er naturen egentlig ret ligeglad med. Vi kan dog trøste os med, at verdens arvtagere næppe vil føle et savn ved tabet af den danske kultur - folk har det med at prise deres egen kultur højest, uanset hvordan den ser ud, og således vil ingen i fremtiden mene, at den danske kultur i virkeligheden var bedre end den der hersker på det tidspunkt.

Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS