Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse De glemte børn

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

De glemte børn

Skrevet af Silvana Mouazan

Der tvangsfjernes pt. en del børn fra de etniske minoritetsmiljøer, mens forældrene står håbløse tilbage uden forståelse for den begrundelse eller afgørelse, som de bliver mødt med. Myndighederne stempler dem som dårlige forældre, der ikke kan rumme deres børn. At fjerne et barn fra dets forældre er et groft indgreb, som kræver, at retssikkerheden skal være på plads.

Det er et tabubelagt emne, vi ikke hører som meget om i medierne. Faktum er, at den arabiske kultur støder ind i den danske. De arabiske forældre har et andet opdragelsesmønster og anderledes normer, værdier, adfærd og levemåde, og det er her, at der skabes en barriere.   Når forvaltningen kommunikerer med forældrene, sker det bl.a. ved hjælp af en tolk. Meget af kommunikationen tabes undervejs, og det skaber misforståelser. Når forældrene bliver sendt til en psykolog for at få lavet en forældrerevneundersøgelse, hvor de skal kigge på billeder og sætte klodser på plads, tager forældrene det ikke tilstrækkeligt seriøst. De føler, at der bliver gjort grin med dem, når en sådan undersøgelse vil påvise, om man er egnet som forældre eller ej.

En del føler sig krænket, når forvaltningen fortæller dem, hvordan de bør være forældre, når de ikke formår at modtage råd om, hvordan man skal opdrage ens børn.   Mange af disse børn har en aggressiv og asocial adfærd præget af manglende empati og impulsivitet. Men skyldes det opdragelsen, kulturen og identitetskrise eller fordi, at man bor i en ghetto med for lidt kontakt til danske børn?

Opfattelsen er, at man gør barnet en tjeneste, når børn og unge med anden etnisk baggrund tvangsfjernes i håb om, at de kan få en bedre fremtid og blive mere ressourcestærke uden deres biologiske forældre. Derfor har forvaltningen åbenbart en tendens til at tvangsfjerne børn, som bor i ghettoer, hvor forældrene ikke er tilstrækkeligt integrerede i det danske samfund.  

Selv om kommunen skal sikre, at det anbragte barn udvikler og vedligeholder sit modersmål og bevarer nære relationer til forældrene og øvrige netværk, kan jeg ikke lade være med at bekymre mig for, om barnet vil føle sig anderledes og få det svært i fremtiden. Det er vigtigt, at myndighederne ved anbringelse af børn og unge tager hensyn til deres etniske, sproglige og kulturelle baggrund. Dette står nævnt i FN´s konvention om barnets rettigheder kendt som Børnekonventionen, men ikke direkte formuleret i den kommunale servicelov.

I de senere år har det været vanskeligt at finde plejefamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, og derfor bliver børnene placeret hos danske plejeforældre. Uanset begrundelsen for anbringelsen har barnets tarv førsteprioritet. Hvordan fremtiden ser ud for disse børn er desværre meget uvis.