4.2

Klimaændringerne - Menneskehedens hidtil største udfordring

Danmarks Miljøundersøgelser har på forlaget Hovedland udgivet bogen Klimaændringerne - Menneskehedens hidtil største udfordring. Bogen er redigeret af Hans Meltofte, og fjorten andre forfattere har bidraget med indhold.

Bogen er nok DMU's hidtil mest ambitiøse i deres serie MiljøBiblioteket. Formålet med MiljøBiblioteket er at skrive let tilgængelige bøger om natur- og miljøforhold. Det er lykkedes godt i det her tilfælde.

MiljøBiblioteket har også en målsætning om at skrive bøger, der egner sig til undervisning og kan skabe debat.

Klimaændringerne er oplagt at indrage som undervisningsmateriale på gymnasiet. Udover 12 velskrevne kapitler, indeholder bogen seks debatskabende indlæg, som danner et godt udgangspunkt for diskussion i flere forskellige gymnasiefag.

Bogen har også en god ordliste, der gør læsningen nemmere. Listen dækker de fleste af bogens fagudtryk. I det hele taget er bogen virkelig godt skruet sammen. Billeder og figurer er valvalgte, og de understøtter teksten godt.

Kapitlerne, der handler om det faktuelle vedrørende klimaændringer, fungerer bedst. Her forklares videnskabelige termer, så de er til at forstå. Har man læst de kapitler, kan man følge med i debatten andre steder også.

Et kapitel, med praktiske råd om hvordan man nedsætter sit personlige CO2-udslip, virker lidt malplaceret. Kapitlet har måske nok sin berettigelse i undervisningsøjemed, men på den anden side burde man selv kunne regne sig frem til kapitlets råd ud fra de andre kapitler.

Læser man hele bogen, virker kapitlet med praktiske råd overflødigt, men hvis bogen bruges i undervisningen, hvor det ikke er muligt at komme gennem hele bogen, fungerer kapitlet fint som en måde at gøre emnet relevant og personligt på. På den måde kan eleverne reflektere over deres dagligdag og hvordan den relaterer til klimaændringerne. Ny forskning tyder dog på, at andre hensyn end hensynet til miljø vægtes højere.

Kapitlerne om ændringernes betydning for Danmark fungerer rigtigt godt. De er balancerede og nævner også, at ændringerne vil få fordele for landet. Vi er allerede på rette vej, og har faktisk været det i mange år. Som læser sidder man efter at have læst de kapitler med en fornemmelse af, at vi kan tilbyde resten af verden noget. At situationen kan vendes til noget positivt.

Bogens sidste kapitel er skrevet af Connie Hedegaard (angiveligt), og det virker lidt som reklame for regeringen, men sådan er det politiske spil nu engang. Kapitlet fungerer til gengæld sprogligt bedre end de andre kapitler. Og netop på sproget kan man godt kritisere bogen en smule. Det er ikke tilstrækkeligt varieret og kancelli-stilen truer.

Nå, sidder man så tilbage - efter at have læst bogen - med indtrykket af, at klimaændringerne er menneskehedens hidtil største udfordring?

Nej. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg kan ikke se, hvordan klimaændringer skulle kunne gøre krav på en sådan særstatus i forhold til andre udfordringer i fortid og samtid.

Den menneskeskabte del af problemet er trods alt mest en delmængde af et mere generelt problem. Vi mennesker er superintelligente, vi har samtidigt en natur, der i nogen grad er egoistisk og i høj grad disponerer os for spredning. Hvordan kanaliserer vi vores natur, sådan at resultatet bliver harmonisk i forhold til vores omgivelser?

Det er en udfordring ikke bare for menneskeheden, men for hvert enkelt menneske hver eneste dag.

Selvom bogens titel er en smule overdrevet, er indholdet på hver af siderne inde i bogen så godt, at jeg ikke har andet valg end at give bogen fem stjerner. Bravo!

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:36