Eftersidning til alle

Skrevet af Lennart Kiil

Nu vil politikerne inddrage børnenes frihed - selv efter dagens undervisning er overstået. Nu skal børnene gå i skole 35 timer om ugen. Det er væsentligt mere end en fuldtidsstilling i det offentlige.

Med det forlig, der blev indgået i går, er der dømt massive eftersidninger til alle landets fremtidige folkeskoleelever.

Det er synd og skam, at politikerne har så travlt med at straffe og institutionalisere andres børn. Politikerne har jo selv for længst trukket deres egne børn fra folkeskolen over i privatskolerne, hvor forholdene er væsentligt bedre.

Med folkeskoleforliget er der nu lagt op til massiv statsopdragelse af almuens afkom. Her skal de lære om alle lyksaglighederne ved velfærdsstaten, og om hvordan de uselvisk skal dedikere deres liv til at arbejde for denne.

Det er jo også smart, for så kan både mor og far pukle fuld tid imens - uden at skulle bekymre sig om deres børns velfærd. Det hele er timet og tilrettelagt, så staten kan sikre sig det maksimale grundlag for indkrævelse af skatter og afgifter.

Mens almuens børn sveder i folkeskolen, forberedes politikernes børn på en anden fremtid. De går sammen i de internationale privatskoler. Så det sikres, at magten også i fremtiden bliver inden for de familier, der sidder så tungt på den i dag.

På den måde cementeres og udbygges det system, vi allerede kender, hvor befolkningen ledes rundt ved snor af en etableret klasse af politikere, embedsmænd og andre med tilknytning til de forskellige statslige og overstatslige organer.

At politikerne nu inddrager børnenens fritid garanterer også, at de små poder ikke bruger denne på at danne sig alternative opfattelser af det gode liv. Alt er sat i system. Intet er overladt til tilfældighederne eller til børnenes fantasi.

Det nye folkeskoleforlig er kort og godt en naturlig forlængelse af det management-projekt, politikerne i årevis har været i gang med at reducere Danmark til. Fremtidens afrettede og karakterløse borger, der aldrig sætter spørgsmålstegn ved noget som helst, planlægges i disse dage på Christiansborg.

Organisationer: