Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

320

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Udvikling i forbrugerpriser og priser i det offentlige

Antal

Brugerindlæg af Jakob Coff

LYKKEBAROMETRET: Udvikling i forbrugerpriser og priser i det offentlige. Ser vi på prisstigninger i hhv. den offentlige- og private sektor ses det, at priserne i gennemsnit er steget 1.89 pct. i den private sektor og 2.37 pct. i den offentlige. Den umiddelbare tanke ville være: "Men er det virkeligt så slemt?". Det betyder at pengene i det offentlige, generelt er blevet mindre værd fra år til år. Man har altså skulle ud og bruge yderligere flere penge end året før, for at kunne levere "samme" service.

Ivan Erik Kragh, fra www.kraghinvest.dk, har bidraget med følgende til Lykkebarometret, han skriver:

Ser vi på prisstigninger i hhv. den offentlige- og private sektor ses det, at priserne i gennemsnit er steget 1.89 pct. i den private sektor og 2.37 pct. i den offentlige. Den umiddelbare tanke ville være: "Men er det virkeligt så slemt?".

Man kan tænke på den offentlige sektor som en stor virksomhed, der forsyner borgerne med en lang række goder.

Ser vi så på de stigende offentlige priser fra Fogh-regeringen og frem til nu, så har prisstigningerne for største dele af tiden ligget over forbrugerpriserne (inflationen).

Det betyder at pengene i det offentlige, generelt er blevet mindre værd fra år til år. Man har altså skulle ud og bruge yderligere flere penge end året før, for at kunne levere "samme" service.

Prisstigninger er som sådan ikke noget problem i det offentlige, det der er problemet er, at staten som en hver anden virksomhed kan gå ud og hæve priserne, dvs. skatter og afgifter.

Ser vi frem mod 2015, så kan vi forvente at prisstigningerne i det offenlige svare til inflationen, men hvad så mod 2020, kommer der mon forhøjet skatter og afgifter ?.

Note: Beregningerne er lavet i overensstemmelse med Økonomisk Redegørelse maj 2013. Tallene fra år 2000 og frem til og med 2012 følger Nationalregnskabet, mens tallet for 2013 er det foreløbe skøn fra finansministeriet. Fra 2014 - 2020 følger tallene forventningerne i ØR maj 2013. Prisindeksene er opgjort i kædede 2005-priser.
Kilde: ADAMs databank (Hist0413), Økonomisk Redegørelse maj 2013, www.kraghinvest.dk

Del

Del eller citer ved at kopiere linket her

Udgivet: 

27/02/2014 - 10:39

Seneste ændring: 

21/03/2019 - 11:59

Del eller citer med linket her

MediaCreeper