Vi skal bruge 335 betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?


FOLKETS kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne

Se hvordan DU hjælper

Primære faneblade

Nogen belønnes, andre fratages sin autorisation

Antal

Debatindlæg af Bente Stenfalk

Når Bostedet Tangkær hjælper sine beboere med at skære ned på deres medicinindtag, så bliver de belønnet med en pris.

Når læge Stig Gerdes hjælper en overdoceret kvinde med at skære lidt den på sin uønskede medicin, så tager man hans autorisation!

Det synes som om, man i Danmark mangler noget koordination og noget konsensus ang. hvordan patienter bør behandles..

Det synes også som om, at da Styrelsen for Patientsikkerhed hed Patientombuddet, da afgjorde de oftere sager om patientklager til fordel for patienterne, og da var Patientombuddet en selvstændig organisation, som var PATIENTERNES vagthund.

Nu, efter Styrelsen for Patientsikkerhed har fået sit nye navn, og Sundhedsstyrelsen er afsender deres post, så synes det som om, Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet SUNDHEDSSTYRELSENS skødehund.

Dengang afgjorde Patientombuddet f.eks. tre sager om funktionelle lidelser til fordel for patienterne, men det ville aldrig ske i dag. Som Sundhedsstyrelsens skødehund, så vil sådanne sager aldrig blive afgjort til patienternes fordel, fordi Sundhedsstyrelsen VIL have implementeret funktionelle lidelser overalt i landets sundhedsorganer.

Til dette formål har Sundhedsstyrelsen endda nedsat en arbejdsgruppe, som IKKE vil samarbejde med de 29 patientforeninger, som lige nu har lavet en underskriftindsamling, som protest imod, at deres fysiske sygdomme er blevet indlemmet i den psykiatriske diagnose funktionelle lidelser.

Den psykiater, Nils Balle Christensen, som læge Stig Gerdes ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skulle have samarbejdet med, er ansat i Forskningsklinikken for funktionelle lidelser som eneste ansvarlige for Forskningsklinikkens såkaldte VidensCenter for sygdommen ME, myalgic Encephalomyelitis, den diagnose som kvinden, det hele handler om, var diagnosticeret med af førende eksperter, inden hun blev tvangsindlagt, fordi psykiaterne og Sundhedsstyrelsen ikke anerkender, at ME-udmattelses-sygdommen findes.

Det burde læger, sundhedspersonale og journalister forholde sig til og undlade, uden viden om sagen, at ’dømme’ læge Stig Gerdes.

Det er mægtige kræfter, som Stig Gerdes er oppe imod, og så længe Sundhedsstyrelsen styrer vha. sin magt på det ’funktionelle’ område, så vil læger, som mener, at funktionelle lidelse er lægens lette løsning, når han ikke ved, hvad patienten fejler, blive overrulet af Sundhedsstyrelsens MAGT, men ikke nødvendigvis fordi Sundhedsstyrelsen har RET.

Udgivet: 

20/01/2017 - 13:57

Seneste ændring: 

13/02/2019 - 14:29