Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Åbent brev til politikerne i Stig Gerdes-sagen

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Åbent brev til politikerne i Stig Gerdes-sagen

Skrevet af Bente Stenfalk

Kære folketingsmedlemmer og medlemmer af Sundhedsudvalget –

Kan denne sag komme i samråd?

LÆGE STIG GERDES ER BLEVET FRATAGET SIN AUTORISATION af Sundhedsstyrelsen, af to grunde, 1. fordi han ikke spurgte Karina Hansens uønskede værge om lov til at nedtrappe Karina Hansens medicin langsomt, selvom hun ønskede det selv, og 2. fordi han ikke samarbejdede med psykiater Nils Balle Christensen om nedsættelse af den medicin-dosis, som Karina Hansen modtog, som var så stor, så den tydeligt forgiftede hende, så hun blev helt stiv i alle muskler.

ER DET VÆGTIGE NOK BEGRUNDELSER FOR SÅDAN ET DRASTISK SKRIDT?

Værgen udtalte ved Karina Hansens fødselsdag, at Karina Hansen burde tilbage til bostedet! Hvor meget mon værgen og psykiateren var villige til at samarbejde med Stig Gerdes?

Først tog psykiaterne og Sundhedsstyrelsen Karina Hansens frihed. Hun fik ikke en patientvejleder, og klagemuligheden indenfor 5 dage blev ikke overholdt. Så tog de hendes diagnose, og så blev hun tvunget til at komme under værgemål. Hendes telefon blev ’væk’, og hun blev isoleret fra venner og familie. Først ved et tilfælde og med Karina Hansens egen insisteren 3 år og 8 måneder senere, fik hun igen kontakt med familien, og hun ville gerne hjem.

Nu fratager man hende også hendes læge, angiveligt fordi han søgte aktindsigt i Karina Hansens lægejournaler, som myndighederne ikke har lyst til at dele med nogen. Hvorfor mon? Vores advokat siger, at der ikke er et eneste forhold i den sag, som er håndteret efter lovens bogstav.

Stig Gerdes har besøgt Karina Hansen, jeg ved det, for jeg var selv med ved mødet. Sundhedsstyrelsen klandrer Stig Gerdes for ikke at have set Karina Hansen i 18 dage, men han var i daglig kontakt med forældrene pr. telefon og justerede medicin efter behov. Psykiater Nils Balle Christensen besøgte kun Karina Hansen hver 14. dag, hvis han ellers overholdt det. Og han havde ikke noget imod at tage på ferie, mens han havde ansvaret for Karina Hansen.

Sundhedsstyrelsen tilsidesætter lov og ret.

Karina Hansen ville gerne SELV nedtrappes langsomt.

En læge er ikke pligtig til at spøge en værge om lov ifølge værgeloven.

En læge må godt trappe en patient ned, hvis denne selv ønsker det, idet patienten til enhver tid har råderet over egen person, også ifølge værgeloven.

V.h. Bente Stenfalk

Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS