Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Du kan selv være "rabiat og farlig" Frederik Bojer Bové

Foto: Pixabay
Bové dæmoniserer Fog og tegner et billede af ham som ingen steder hører hjemme

Kåre Fog er en fredelig mand.

En mand der har dedikeret en stor del af sit liv til arbejde for at redde truede dyrearter.

Han interesserer sig også for køn - for spørgsmålet om forholdet mellem kvinder og mænd - og det har bragt ham på kant med feministerne, som gerne vil have monopol på at mene noget om det emne.

Det er dog en debat på ord som forløber ganske fredeligt her i landet. Og godt for det da.

Derfor er det temmelig grænseoverskridende, når Frederik Bojer Bové omtaler Kåre Fog som en "rabiat og farlig" debattør.

Og gennem en lang række insinuationer skaber et dæmonisk og fuldstændig misvisende billede af Kåre.

Man må dog give denne Bové, at han har en vis sans for dramatik. Og manipulation.

Han skriver

i kønsdebatten er der visse miljøer, hvor ord ikke blot mødes med ord

 og videre

Et sådant miljø tilhører Kåre Fog

Nu har jeg selv debatteret køn en del, selvom jeg ikke gør det så meget længere.

Og jeg kender Kåre Fog. Og han er netop en ordets mand.

Kåre Fog er ikke en mand som er farlig, rabiat eller chikanerer eller stalker eller på tilsvarende vis forulemper sine debatmodstandere.

I virkeligheden virker det som om Bové er sur over at filmmagasinet Ekko overhovedet har ladet Kåre Fog komme til orde.

Bové bliver så desperat i sin guilt by association tilgang til Kåre Fog, at han begynder at skrive om et massemord i USA.

Det minder mig om engang noget kritik af feminismen her i Danmark af KVINFO blev kædet sammen med Breiviks massemord i Norge.

Og massemordet i USA har jo absolut intet med den kronik Fog havde i filmmagasinet at gøre.

Tilbage står vi med en række anklager mod Fog som ikke har noget på sig. Og et forvrænget portræt som ingen kan genkende.

Kåres navn bliver trukket gennem mudderet og Bové gør sig virkelig mange anstrengelser for på forskellig vis at fremstille et så dystert billede af sin modpart som overhovedet muligt.

Fog havde med sin kronik et generelt sigte. En kritik af en tendens inden for den danske filmverden.

Bovés indlæg er rendyrket karaktermord.

Simpelthen et forsøg på at ødelægge en navngiven mands navn og rygte.

Og det er desværre hvad man må forvente hvis man tillader sig at kritisere feminismen her i landet. Uanset hvor redeligt man griber det an.

Bovés fortegnelse af Fog vil jeg ikke engang kalde en karikatur af en karikatur. Den Fog, Bové forestiller sig, er simpelthen antitesen til den virkelige Fog, vi er nogen, der er så priviligerede at kende.

Det er nemt at se, når man kender Fog.

Jeg tror sågar, at de fleste udenforstående nok gennemskuer Bovés æreskrænkende injurier for hvad de er.

Selv om det da uden tvivl også giver ham credit i visse kredse.

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
Emner: 
kultur
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Citer med linket her: