Primære faneblade

Der er i de seneste år opstået en ubehagelig tendens i samfundsdebatten til at det er legitimt at stemple dem, der mener noget andet end man selv gør, som onde mennesker, og dermed som mennesker der ikke fortjener en fair behandling og frit kan udsættes for alle mulige grove beskyldninger.

Det er et radikalt brud med basale værdier i den vesteuropæiske kultur og tilbage til den oldpersiske opdeling hvor alt deles op i sort og hvidt. Universiteterne har i katastrofal grad svigtet deres opgave ved at uddanne tusindvis af kandidater der har fået indpodet denne vulgærhumanistiske opdeling i "de gode" og "de onde".

Vred kvinde. Foto: Pixabay
Abonnér på Folkets Avis RSS