Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Flygtninge kommer aldrig til at bidrage positivt til Danmarks økonomi

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Flygtninge kommer aldrig til at bidrage positivt til Danmarks økonomi

Stop med at stikke befolkningen blår i øjnene!

Flygtninge kommer aldrig til at bidrage positivt til Danmarks økonomi.

Forleden kunne man læse, at antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp er steget med 24.000 i løbet af de sidste 7 år. Det kan ikke overraske. Vi har årtiers erfaring for, at flygtninge har og vedbliver at have en håbløst lav beskæftigelsesfrekvens. Når der kommer flere flygtninge til Danmark, får vi flere på offentlig forsørgelse. Det kan vi ligeså godt slå fast, i stedet for at fastholde en illusion om at det næste integrationsprojekt vil løse problemet.

Flere flygtninge betyder flere på overførselsindkomst, og dermed færre penge til andre områder.

I årtier har den til hver tid siddende regering lavet planer for, hvordan de ikke-vestlige (læs: muslimske) indvandreres lave arbejdsmarkedsdeltagelse skal hæves. Gang på gang har det lydt, at NU kommer planen som løser problemet.

Hver gang er det slået fejl.

Eksempelvis lød det fra regeringen Fogh i 2002, at:

”I Danmark skal alle borgere have adgang til arbejds- og samfundslivet - også vores nye borgere, der er kommet hertil som flygtninge og indvandrere. Det er regeringens mål at få integreret nye borgere, så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen.”

Det er 15 år siden.

Den nuværende regering har også lavet planer, og de vil også slå fejl.

Inger Støjberg udtaler i en artikel om emnet, at:

"udviklingen går i den rigtige retning."

Er det så fordi, at der er kommet flere i arbejde?

Nej, det er fordi seks ud af ti nytilkomne på integrationsydelse nu vurderes at være parate til at komme i job. Før var det tre ud af hundrede.

Det går ikke den rigtige vej, fordi arbejdsløse skifter kategori. Det går den rigtige vej, hvis de kommer i arbejde. Og det sker ikke.

Senest fik vi i forbindelse med migrantkrisen at vide, at syrerne var særligt godt uddannede, og at de derfor ville strømme ud på arbejdsmarkedet.

Det holdt heller ikke stik.

De syriske flygtninge er ikke bedre uddannet end gennemsnittet af flygtninge, og halvandet år efter at de har fået opholdstilladelse er 2,6 % i arbejde. For alle flygtninge, der fik opholdstilladelse i 2014 er tallet 3,7 %.

3,7 procent!

For flygtninge som har været her i 15 år er tallet 37 %.

Det er derfor at stikke befolkningen blår i øjnene at blive ved med at tale om, at flygtningene kan komme til at bidrage til den danske økonomi. Al erfaring viser, at det ikke kommer til at ske. Derfor bør man i stedet være ærlig og fortælle, at i takt med at vi tager flere flygtninge ind, vil vores økonomi forringes, og at det nødvendigvis må føre til nedskæringer andre steder.

Det er uærligt ikke at sige det, som det er.

Lad befolkningen høre sandheden og så tage stilling til, om den ønsker at forsørge et stadig stigende antal migranter på bekostning af velfærd til danskere og eventuelt stigende skatter – eller om de ønsker at stoppe asylindvandringen.

Del Flygtninge kommer aldrig til at bidrage positivt til Danmarks økonomi