Socialdemokratiet afsløret: Siger de vil stramme på udlændinge – men reelt fører deres politik til langt mere indvandring

Skrevet af Lennart Kiil

Både Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen har på det seneste været i pressen med markante udmeldinger om en strammere kurs på udlændingeområdet fra Socialdemokratiet.

Sandsynligvis er man fra partiets side træt af at tabe stemmer til Dansk Folkeparti.

Reelt har ingen af de to partier en udlændingepolitik, som er ligeså stram som partiets profiler gennem hård retorik foregiver. Men Dansk Folkeparti er dog alligevel tættere på.

Det er ikke altid vælgernes hukommelse rækker særligt langt tilbage og mange gange tillægger medierne partiernes udmeldinger stor betydning, mens man overser hvad partierne rent faktisk arbejder for gennem lovgivningsapparatet på Christiansborg.

Med dette in mente vender vi tilbage til spørgsmålet om Socialdemokraternes udlændingepolitik:

Bredt set har politikken været at udlændinge som kom til Danmark skulle have del i de sociale ydelser, som velfærdsstaten på godt og ondt har været garant for i en halv menneskealder.

Denne gavmilde og ret naive politik har naturligvis og ganske forventeligt ført til at mange mennesker uden særligt tidssvarende arbejdsmæssige evner har søgt til landet.

Socialdemokratiet er nok det danske parti som har det største ansvar for mangelende integration og en fejlslagen arbejdsmarkedspolitik i forhold til indvandrere - ikke mindst fra Mellemøsten og tilstødende områder.

Stadig i dag søger mange migranter imod Danmark og Nordeuropa til dels på grund af et udbredt kendskab til vores alt for gavmilde og rundhåndede ydelser.

Borgerlige partier i Danmark har med skiftende held formået at gøre Danmark lidt mindre attraktivt for folk som kom og forventede passiv forsørgelse, men alt i alt har Socialdemokratiet igen og igen formået at tilbagerulle sådanne tiltag.

Og hvad nu?

Just som Mette Frederiksen og særligt Henrik Sass Larsen markerer sig i pressen som strammere i udlændingespørgsmål, går partiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen i praksis den stik modsatte vej:

Med ham melder socialdemokratiet, at det vil arbejde for en afskaffelse af de såkaldte fattigdomsydelser.

Det vil sige en afskaffelse af integrationsydelsen. Ligesom starthjælpen tidligere blev afskaffet.

Altså vil Socialdemokratiet de facto øge tilstrømningen af ukvalificeret indvandring samtidig med, at man fører en mere barsk, men i praksis tom og ligegyldig retorik.

En form for vælgerbedrag som er meget udbredt - også i andre partier.

For den barske retorik holder ikke nogen væk. Ikke sålænge de økonomiske incitamenter for at komme hertil er gode.

Og Socialdemokratiet vil altså lokke endnu flere til.

At Socialdemokraterne sammen med resten af venstrefløjen afskaffede starthjælpen har med stor sandsynlighed været medvirkende til at Danmark i en årrække har tiltrukket megen ukvalificeret indvandring fra Mellemøsten.

Og nu vil partiet altså gøre det endnu værre ved at afskaffe integrationsydelsen. Så henter man endnu flere til landet, mens man råber op om stramninger.

Man er godt nok for dum, hvis man hopper med på den.

Socialdemokratiet dyrker for tiden "god cop - bad cop" tricket i højere grad end andre partier, måske med undtagelse af Venstre.

Så vi kan næppe regne med at et styrket Socialdemokrati med regeringsmagt reelt vil sikre nødvendige stramninger på migrations- og udlændingeområdet.

Al praktisk erfaring og såmænd også den aktuelle slingren i valsen taler imod at det vil ske.

Gå aldrig tilbage til en fuser.