Primære faneblade
Åben

Gratis

Fake News og problemet omkring selektiv granskning

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

På et tidspunkt for nogle år siden havde en psykolog offentliggjort nye resultater på baggrund af en masse intelligenstest. Resultaterne havde været i gennem den sædvanlige process med godkendelse fra peers.

Da resultaterne var kontroversielle i brede kredse, satte man efterfølgende - efter politisk pres - nogle statistikere til nøje at granske at dem.

Og ganske forventeligt fandt statistikerne nogle mindre fejl. Søg og du skal finde, som man siger.

Medierne gjorde så en stor sag ud af at psykologens arbejde var uredeligt, og med tiden blev psykologen kørt ud på et sidespor i forhold til sit arbejde.

Der var bare lige en historie som medierne ikke fortalte. Men den skal jeg give dig her:

En meget, meget stor andel af psykologisk forskning - og humanistisk forskning i det hele taget - ville kunne underkendes, hvis man satte professionelle statistikere til at granske den med så stor intensitet, som det skete med intelligensforskerens resultater.

Pointen er naturligvis, at hvis intelligensforskeren havde brugt nøjagtigt samme statistiske metoder og fremgang, men var kommet frem til resultater som omverdenen ikke havde fundet kontroversielle, så var de små fejl aldrig blevet opdaget.

Denne indsigt er helt central i dag, når vi diskuterer Fake News.

En del lande arbejder nu systematisk med at imødegå og afmontere fake news. Og nogle af de etablerede medier i Danmark ønsker at vi også her i landet skal bruge skattepenge på den type tiltag.

Hvis dette skal gøres på en ordentlig måde, så skal man huske at rette søgelyst bredt og ikke bare imod det, man finder kontroversielt.

Helt centralt skal søgelyset også rettes mod de etablerede medier - og ikke udelukkende de nyere medier.

For naturligvis vil man kunne finde masser af kritisable ting på nyere medier.

Sagen er bare at det kan man også på de etablerede. Men det kommer jo ikke frem, hvis man kun fokuserer på de nye.

Rent faktisk skal hovedparten af søgelyset rettes mod de etablerede medier alene fordi deres output er så meget destostørre end de nyes. Derfor kan Fake News skjule sig i strømmen hos de etablerede, hvis ikke man ser nøje efter.

Det er risikoen mindre for hos de nye medier som udgiver meget lidt i sammenligning.

Kampen mod Fake News risikerer meget nemt bare at blive et skalkeskjul for en helt anden dagsorden - nemlig et erkendt eller uerkendt ønske om at bevare status quo i mediebilledet og holde nytilkomne af banen.

En anden risiko er at kampen mod Fake News bruges selektivt til at undertrykke informationer som anses som kontroversielle eller farlige i en politisk forstand, mens historier som flugter med magthavernes foretrukne fremstilling af tingene, får fripas.

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?