Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Kvinfo: Helt almindelige hvide mænd er de værste

Skrevet af Lennart Kiil

Googler man lidt på site:kvinfo.dk efter fraserne "hvid mand", "den hvide mand", "hvide mænd" etc, er det ikke just taknemmelighed over for den gruppe, som gennem årene har sikret Kvinfo hundredevis af millioner af kroner gennem offentlig støtte betalt over skatterne, man støder på.

Tværtimod fremviser Kvinfo den forventlige fjendtlige indstilling imod hvide mænd, som er et adelsmærke for den politiske feminisme, som Kvinfo er en del af.

Ifølge feminismen er hvide mænd den mest priviligerede klasse og dermed den ondeste. Logikken synes her at være, at hvide mænd har taget fra alle andre – man har aldrig overvejet om hvide mænd har arbejdet sig til sin status gennem flid og dygtighed.

Men altså, Kvinfos holdning til dem, som betaler gildet her i landet, er relevant nu, fordi Kvinfo for tiden prøver at ændre sit image på overfladen, fordi organisationen er truet på en mindre del af sin offentlige støtte.

Lad os se lidt nærmere på, hvad Kvinfo har videreformidlet af "viden" om hvide mænd. Kvinfo og Kvinfos støtter er jo så opmærksomme på igen og igen at påpege, at det skam alt sammen handler om viden - ikke politik.

I en rablende og meget usammenhængende artikel om hvide mænd - især i Sverige og til dels resten af Skandinavien og vesten - lægger Kvinfo ganske ukritisk spalteplads til "mandeforskeren" Lucas Gottzén, som mener:

at myten om, at vi lever i et helt ligestillet samfund, skjuler de strukturelle problemer, og derfor ser den helt almindelige hvide mand, der udøver vold mod sin kvindelige partner, ikke sine handlinger som vold. En myte, der efter forskerens opfattelse florerer i hele Skandinavien og store dele af den vestlige verden.

Den helt almindelige svenske hvide mand som en, der udfører strukturelt baseret vold mod kvinder. Man må lade Kvinfo at de lige præcist formår at finde de virkelige problemer i Sverige og kaste lys over dem ved at videreformidle "viden" fra rigtigt dygtige forskere, som helt tydeligt ikke har nogen politisk dagsorden.

For det er jo helt sikkert Sveriges store problem, med de her hvide, voldelige mandchauvinistiske mænd.

Jo, men det er det skam:

De fleste er helt almindelige svenske mænd. Et lille antal har etnisk minoritetsbaggrund, nogle få har en kriminel baggrund eller narkotikaproblemer, men de fleste er hvide, arbejder- og middelklassemænd med almindelige jobs som ingeniører, lærere, journalister, fabriksarbejdere, arbejdsløse osv

Pointen er klar. Det er "helt almindelige" (hvide) mænd, som er voldelige mod kvinder. Altså ifølge "mandeforskeren" Lucas Gottzéns "kvalitativ[e] forskningsmetode".

Mon ikke denne kvalitative forskningsmetode tager et feministiske udgangspunkt hvor det på forhånd er fastlagt, at almindelige hvide mænd er problemet?

Skulle man forstå ligestillingsproblemer i Skandinavien ud fra artikler på Kvinfo og det øvrige materiale, der fylder meget på Kvinfos hjemmeside, får man indtrykket af at det er hvide mænd som er problemet.

Helt almindelige hvide mænd tager ikke barsel nok og fylder for meget på direktionsgangene. Må vi forstå.

Herudover udsætter mænd kvinder og børn for en række problemer som pædofili, vold, voldtægt, osv.

Som det hedder i artiklen på Kvinfo.

Mænd er nogle forbandede svin. Især hvide mænd. Nu har vi vist fattet den gode forskers pointe. Hvorfor lægger Kvinfo ukritisk spalteplads til?

Når det gælder om at skildre "den helt almindelige hvide mand" har Kvinfo ingen problemer med at forbinde ham helt generelt med vold mod kvinder og børn.

Hvis den gode "mandeforsker" nu havde lavet nogle kvantitative studier i stedet for sine hjemmestrikkede feministiske kvalitative metoder med indlagt politisk dagsorden, så var han måske kommet frem til at etnisk hvide mænd er underepræsenterede og ikke overrepræsenterede i forhold til vold mod kvinder.

En objektiv tilgang giver altså det stik modsatte resultat end det Kvinfo gennem "mandeforskeren" ukritisk videreformidler.

Han kunne også have lavet kvalitative studier på kvindecentre i stedet for at udvælge sin sample så selektivt at hans konklusioner bliver cirkulære. Men hey, hvor meget kan man forvente af kønsforskere?

Både han og Kvinfo vil fastholde deres formdomme imod hvide mænd indtil det koster dem på pengepungen.

Afsluttende argumenterer artiklen for det problematiske i at etnisk svenske mænds vold ikke ses som noget strukturelt, men noget individuelt. Det er et problem at man ikke anerkender problemet om hvide mænds vold mod kvinder som noget kulturelt, altså.

Igen videreformidler Kvinfo ganske ukritisk - og det passer jo som fod i hose med Kvinfos egne overbevisninger.

Men efter de omfattende overgreb en nytårsnat i Køln for ikke så længe siden, stod Kvinfo med et forklaringsproblem:

Det skete i Vesteuropa, men det var ikke hvide mænd, som stod bag.

Men her ville man lige pludselig ikke anerkende overgrebene mod kvinder som et problem knyttet til en specifik kultur.

Her lægger Kvinfo i en artikel spalteplads til en anden kønsforsker, Sune Qvotrup Jensen, som "afviser, at disse former for overgreb på nogen måder skulle være særligt koblet til islam eller muslimske mænd".

Det er åbenbart overordentligt vigtigt for Kvinfos skribent at understrege at overgrebene ikke er koblet til Islam eller muslimsk kultur, det gentages hele to gange:

Screenshot fra kvinfo.dk

Så når hvide mænd skaber problemer for kvinder har det noget med vores kultur at gøre, men når muslimske mænd skaber problemer for kvinder har det ikke noget med deres kultur at gøre?

Interessant udlægning Kvinfo promoverer.

Under artiklen står der så "Artiklen er ikke udtryk for KVINFOs holdning." 

Nå, men så er det jo sjovt at den stemmer så nøje overens med den gennemgående redaktionelle linje hos organisationen i de mange, mange, mange artikler jeg har nærlæst på sitet kvinfo.dk

Kvinfos negative syn på den hvide mænd og evige undskyldning af andre kulturer forhindrer tydeligvis Kvinfo i at forholde sig til de problemer som fylder i virkeligheden og se hvor store de er i forhold til hinanden.

Men tag ikke mit ord for det. Undersøg selv sagerne. Sæt dig ind i hvad forskningsformidlingen på Kvinfo giver udtryk for og sammenhold det så med officielle tal fra Danmarks Statistik.

Kvinfo må for min skyld gerne fortsætte med deres anti-hvid-mand propaganda.

Jeg forstår bare ikke hvorfor jeg som hvid mand over skatten skal tvinges til at betale for det.

Gør du?