Kommunal embedsmand fik 668.757 kroner ekstra – for at fortsætte i sit eget job

Skrevet af Lars Bjørknæs

-De 36 millioner, som staten vil have i omprioriteringsbidrag, er en skal-opgave, så det er der ikke ret meget at gøre ved. Og de andre 36 millioner, som vi selv lægger oven i, er for at skabe et økonomisk råderum, så vi kan sætte nye aktiviteter i søen.

På blandt andet denne måde fortalte Viborgs borgmester, Torsten Nielsen, overfor Viborg Folkeblad vinteren 2016, at hans kommune stod overfor væsentlige besparelser.

Ifølge den konservative borgmester skyldtes det i høj grad de økonomiske rammer, som var blevet udstukket fra centralt hold på Christiansborg.

Det er dog langt fra over alt i jydens forvaltning, at der var smalhals i 2016. Det viser aktindsigter, som Folkets Avis har opnået i de lønninger, som er blevet udbetalt til kommunens ledende embedsmænd.

Herunder også i den bonus, som blev udbetalt til Økonomi- og personaledirektøren, da han sidste år fornyede den åremålskontrakt, som han er ansat på i Viborg Kommune.

Direktionsmedlemmer fik lønforhøjelser i 2016

Ifølge de fremsendte dokumenter til Folkets.dk modtog Økonomi- og personaledirektøren i 2016 en bruttoløn på 1.356.980,32 kroner, hvilket var en lille nedgang i forhold til 2015, hvor han sikrede sig 1.443.150 kroner.

Ved bruttoløn forstås de samlede udbetalinger som medarbejderen modtog før betaling af skatter og afgifter, hvilket således inkluderer eksempelvis pensionsindbetalinger og såkaldte engangsvederlag.

Alligevel var 2016 et særdeles indbringende år for Økonomi- og personaledirektøren, som kunne trække sig tilbage med en bonus på 668.757,36 kroner – så hans årsindtægt nåede over 2.000.000 kroner.

Et forhold der ifølge en skriftlig udtalelse fra Viborg Kommune til Folkets.dk, skyldes en forlængelse af hans kontrakt:

-Direktøren for Økonomi- og Personalestaben har fået forlænget sin åremålsansættelse og er dermed stadig ansat ved Viborg Kommune, og der er sket udbetaling af en del af fratrædelsesbeløbet i henhold til § 6, stk. 4 i "Rammeaftale om åremålsansættelse".

Til gengæld kunne de andre direktionsmedlemmer i Viborg Kommune glæde sig over, at deres bruttolønninger steg i 2016:

  • Således gik kommunaldirektøren fra i 2015 at tjene 2.093.097 kroner til i 2016 at tjene 2.146.283,02 kroner.
  • Job & Velfærds-direktøren gik fra 1.119.280 kroner til 1.136.841,03 kroner.
  • Direktøren for Kultur, Service & Events steg fra 1.509.737 kroner til 1.557.124,54 kroner.