Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Umyndiggørelsen af det danske folk

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Umyndiggørelsen af det danske folk

Skrevet af Filip Steffensen

For mange år siden fortalte min mormor mig en rørende historie om sin bedstefar:

I forbindelse med indførslen af den såkaldte aldersrente, blev han vurderet til værdigt trængende. Han fik således muligheden for at modtage bistand.

Han afslog imidlertid, da det i hans øjne var uværdigt at modtage penge fra det offentlige. At forsørge sig selv og sin familie var for ham en æressag.

Det var mere værdigt at leve som fattig, men selvforsørgende, ræsonnerede han.

Lektionen heraf er ganske entydig:

Gennem årtier har den fortsatte udvidelse af socialstaten borteroderet det personlige ansvar, den personlige integritet og værdighed. I stedet har man gradvis skabt ansvarsløse individer, som til enhver tid er villige til at deponere deres skæbne hos socialstaten mod dennes forsikring om ”social tryghed”.

I bogen ”fra socialstat til minimalstat” beskriver Anders Fogh Rasmussen, hvordan socialstatens udvidelse skaber en situation, hvor stor dele af vælgerkorpset er direkte eller indirekte afhængige af det offentlige.

Følgelig er de dyder, som min mormors bedstefar værdsatte, i dag odiøse. Fra vugge til grav vokser danskerne op med et dogme om, at ansvar og uafhængighed er sekundære værdier, som kan henføres til reaktionære borgerlige.

Borteroderingen af det forhenværende ansvarsideal bringer os i en situation, hvor den fremherskende velfærdsmentalitet skaber afhængige mennesker.

En yderligere konsekvens er, at friheden langsomt forsvinder. Friheden er nemlig uløseligt forbundet med ansvaret, og da disse to er gensidigt afhængige, er det bekymrende, at det personlige ansvar langsomt forsvinder.

I en sammenhæng, hvor socialiseringen af befolkningen gradvist fratager borgeren sine pligter og sit ansvar, skabes ansvarsløshedens kultur, der må betegnes som den absolutte negation af frihedens kultur.

Det frie og uafhængige menneske er nemlig et absolut imperativ, da det er i frihedens kultur, at mennesket udvikles.

Det modsatte af friheden – afhængigheden – er ingenlunde befordrende for menneskeligt fremdrift. Denne ansvarsløshedens kultur er simpelthen udtryk for en trællementalitet, som efterhånden synes allestedsnærværende i socialstaten.

Trællementaliteten kendetegnes ved, at man mod socialstatens forsikring om ”tryghed” er villig til at give kald på alle personlige værdier og forestillinger om personlig værdighed og integritet. Som en  slave, der efter en kortvarig løsladelse finder frihedens sus uoverkommeligt, vender dansken tilbage til sin herre, staten, og låser frivilligt velfærdslænken til, uanset udsigterne vedvarende trældom.

Man kan håbe, at slaven en dag gør oprør. Man kunne forestille sig, at han i en apatisk tilstand af ansvarsløshed bryder sine lænker og forlanger selvstændighed.

Men med nutidens politiske diskussioner, kan det roligt konstateres, at der er lang vej endnu.

Del Umyndiggørelsen af det danske folk