Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse To typer "anti-vækst" mennesker

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

To typer "anti-vækst" mennesker

Skrevet af Lennart Kiil

Der er efterhånden en ret udbredt utilfredshed med udviklingen i Danmark. Mange ønsker at stå af "rotteræset". Andre tror ikke på, at forbrug og gældsætning er vejen ud af krisen.

Men kritikken af forbrug og vækst - i gængs forstand - er ikke uniform. Faktisk er der opstået en tydelig polarisering, hvor både diagnose af krisen og følgeligt opfattelsen af den rette medicin adskiller sig ret voldsomt.

På den ene side har vi:

"Gør det selv"-folkene

Og på den anden:

"Vi skal alle med"-folkene

Se, det er jo interessant. Så lad os se lidt nærmere på det to grupper.

Den første gruppe består ofte af praktisk orienterede mennesker, der finder konkrete løsninger på forskellige problemer. De skaber - og vil kun skabe - rammerne om eget liv og deres nærmestes.

Den anden gruppe består typisk af højtuddannede og mere teoretisk orienterede mennesker. Man kan læse alt om deres "visioner for fremtidens samfund" i højtravende aviser som Information og lignende.

Hvor den første gruppe søger lokale og decentrale løsninger, efterspørger den anden gruppe overordnede og almengyldige universelle løsninger.

Politik eller selvbestemmelse?

Den første gruppe vil ofte efterspørge mindre politisk indblanding, så de kan løse deres problemer på egen hånd, mens den anden gruppe tværtimod tigger politikerne om "større mod og flere visioner".

Hvis du spørger denne signatur, er sidstnævnte appel til politikernes handlekraft blot den intellektuelles formummede og halv-desperate kald efter en stærk leder. Men så klart får du dem ikke til at formulere sig. De vil nødig fremstå som en flok belæste halv-fascister.

Nå, det var et sidespring. Tilbage til de to typer:

Hvor den første gruppe består af individer, der gerne tillader andre at fortsætte med vækst, forbrug og rotteræs, ønsker den anden gruppe at bruge statens (eller EU's) magt til at tvinge alle andre til også at efterleve deres eget ideal om anti-vækst.

Hvem begrænser dig?

Begge grupper klager til tider over, at det er svært at komme ud af rotteræset:

Den første gruppe vil her ofte rette anklagen mod det politiske system, der beslaglægger en stor del af indkomsten og belemrer med regler, så det bliver svært at klare sig på en måde, der afviger fra "mor og far arbejder fuld tid"-modellen.

Den anden gruppe kan derimod ofte ikke se noget problem ved staten - ud over at staten også kontrollerer og overvåger. Den anden gruppe ser problemet i kapitalismen. Ofte uden nærmere forklaring.

Den første gruppe ser ofte et problem særligt i offentligt overforbrug. Hvor den anden gruppe ser problemet "forbrugerisme" som et, der kun vedrører det private. Det offentlige kan åbenbart ikke forbruge for meget.

Gør hvad du vil og bland dig uden om andres liv

Vi har stor sympati for de folk, der vil noget andet, uden derfor at tvinge andre folk til at skulle det samme "andet". Men det er svært at have sympati for den gruppe, der har "store visioner" ikke bare på egne vegne, men på alles.

Det går simpelthen ikke at bruge det politiske system til at trække sine egne kæpheste ned over et frit folk som det danske!

Derfor, et klart nej til den totalitært tenderende gruppe af anti-vækstere herfra. Og samtidig et held og lykke til de anti-vækstere, der går i gang med at skabe en anderledes tilværelse for sig selv - og som selv tager konsekvenserne af denne beslutning.

Gør det selv Vi skal alle med
Kritik af stat Kritik af privat
Lokal forankring Central løsning
Praktiker Teoretiker
Jeg gør... Vi skal...
Del To typer "anti-vækst" mennesker