Uddannes til arbejdsløshed: Millioner bruges på frivillige fodboldtrænere

Skrevet af Lars Bjørknæs

Tidligere var det at være frivillig træner for børn og unge i en sportsklub noget, som netop var frivilligt. Men for Region Sjælland er der tale om en opgave, som der skal postes millioner af skattekroner i.

- I torsdags afsluttede Parviz Rajabi og Ole Nielsen et 2 måneders projekt med unge mennesker under jobcenteret i Guldborgsund Kommune, hvor de skulle klædes på til at være “Børnetrænere” ude i klubberne i Guldborgsund Kommune. Nykøbing FC har sagt ja til at modtage 5 af de unge mennesker, som ønskede at starte deres trænergerning/træneruddannelse i NFC.

På blandt andet denne måde omtalte Nykøbing FC, hvis bedste mandskab hører hjemme i fodboldens 1. division, i december et projekt, man netop havde afsluttet. Det i forbindelse med uddannelse af fodboldtrænere, som efterfølgende forventes at skulle arbejde som frivillige fodboldtrænere hos klubber som Nykøbing FC.

Men hvad klubben dog ikke fandt anledning til at fortælle var, hvordan projektet med at uddanne nye trænere til hovedsageligt børne- og ungdomshold var kommet i hus.

Det fremgår i stedet af aktindsigter, som Folkets.dk har opnået i blandt andet det budget, som har ligget til grund for uddannelsen af de kommende frivillige fodboldtrænere.

Integrationsmidler brugt på uddannelse af børnetrænere

Ifølge de fremsendte bilag til Folkets.dk, har det nemlig medført en millionregning til skatteyderne, når eksempelvis Nykøbing FC har fået tilført nye trænere til deres børne- og ungdomshold. I alt har budgettet lydt på 2.109.000 kroner, hvor af langt størstedelen er blevet betalt af de offentlige kasser.

Således har Region Sjælland stået for i alt 1.100.000 kroner af det samlede budget, ligesom skatteyderne i Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune hver har betalt 150.000 kroner. Eller hvad der svarer til, at skatteyderne i alt har betalt 1.400.000 kroner, for uddannelsen af de frivillige trænere.

Skatteyderne har således i gennemsnit betalt 28.000 kroner, til uddannelse af hver af de 50 trænere.

Udgifter der først og fremmest har henvendt sig til integrationsområdet, da projektet under overskriften ”Krop & Kultur – en uddannelses-, sundheds- og beskæftigelsesindsats”, blandt sin målgruppe har haft uledsagede flygtninge.

Bilag: 
Image icon Budget.gif